2184 мигранти са задържани през 2019 г.

В тази връзка Българската гранична служба предостави информация на БГНЕС за броя на заловените мигранти.

От нея става ясно, че само през декември са задържани общо 92 граждани на трети страни, от които 29 на вход, 28 на изход без регистрация и 35 лица са установени в незаконен престой във вътрешността на страната. Броят им е с 55,9% повече в сравнение с предходния месец, когато са били заловени 59 лица.

За цялата 2019 г. в незаконен престой във вътрешността на страната са установени 1201 лица, което е с 33,6% по-малко спрямо същия период на 2018 г. (1809 лица). Преобладават лицата от Афганистан – 50,1% и Сирия–19%.

Към 31 декември 2019 г. в центровете на Държавната агенция за бежанците са настанени 461 души като това представлява близо 9% от капацитета на центровете. Най-много са настанените граждани от Сирия. 140 други пък са настанени на външни адреси.

1886 души общо са били настанени за цялата изминала година, 1689 души са напуснали доброволно центровете, а 226 са напуснали с предоставена защита.

В домовете на дирекция „Миграция“ са били настанени 119 души, което е 17% от общия капацитет на запълняемост, който е 700.

През 2019 г. са били върнати общо 874 незаконно пребиваващи лица. Сред върнатите граждани на трети страни преобладават лицата от Ирак–18,9%, Афганистан –11,4% и Иран–8,9%. /БГНЕС