36% е увеличението на цените на производител за година

Общият индекс на цените на производител през март тази година нараства с 36.1% в сравнение със същия месец година по-рано.

Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 85.2%, в преработващата промишленост - с 22.4%, и в добивната промишленост - с 13.2%.

Това показват данните на националната статистика за цените на производител в промишлеността.

От март 2021 г. до март 2022 г. в преработващата промишленост значително повишение е отчетено и при: производството на химични продукти - с 33.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 30.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 25.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 21.9%, производството на основни метали - с 19.7%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 19.3%.

Спрямо предходния месец, общият индекс на цените на производител през март се увеличава с 4.3%. По-високи цени на производител в преработващата промишленост на месечна основа се наблюдават при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.0%, производството на хранителни продукти - с 6.0%, както и при производството на химични продукти - с 5.7%. Понижение на цените е отчетено при печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители с 0.2% и при производството на тютюневи изделия - с 0.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2022 г. нараства с 45.2% в сравнение със същия месец на 2021 година.

Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 81.0%, в преработващата промишленост - с 26.3%, и в добивната промишленост - със 17.3%.

Спрямо март 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 53.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 38.3%, и производството на основни метали - с 38.1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през март 2022 г. се увеличава с 4.4% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 22.7%. /БГНЕС