44 държави без вода до 2040 г., 2,8 млрд. души ще са жадни през 2025 г.

До 2040 г. над 44 държави ще бъдат изправени пред голям недостиг на вода. Като цяло средиземноморските държави принадлежат към регионите на планетата с най-висок риск от засушаване и недостиг на вода. Днес Европа вече е изправена пред най-дългия период на засушаване през последните 500 години. Това сочи анализ на проф. д-р Янис Маниатис и докторанти по данни на Института за икономически изследвания.

5605 литра вода за един килограм сирене

Потреблението на вода в селскостопанския сектор се определя не само от загубите при напояване, но и от преработката на продуктите. Сиренето е на първо място в класацията на потребностите от вода с 5605 литра за килограм. Следват ядките, рибовъдството, а кравефермите и оризопроизводството също са големи консуматори.

2,8 милиарда души ще бъдат жадни през 2025 г.

Повече от 2,8 млрд. души в 48 държави по света ще се сблъскат с остър недостиг на вода до 2025 г. До средата на века броят им може да достигне 7 милиарда. Гърция принадлежи към страните с най-голям отпечатък от потреблението на вода - 2389 м3 на година, веднага след Съединените американски щати.

Рекорден излишък за Русия

Излишъкът на Русия през месеците юни и юли 2022 г. продължава да бъде изключително висок (близо 28 млрд. долара). По-специално, той се явява повече от три пъти по-голям от съответния излишък за всички предходни години. Нереалистичното увеличение на цените на горивата по същество обезсилва всяко намаление на вноса в Европа.

По-малко зелена енергия

Европейските енергийни парадокси показват сериозно намаление на производството на електроенергия в двата най-важни източника на нисковъглеродни емисии - водната енергия (-20%) и ядрената енергия (-12%), в сравнение с 2021 г. В енергийния микс на Германия през 2026 г, първият източник на доставки да бъде природният газ, а вторият - въглищата, с нулево съдържание на ядрена енергия (обсъжда се удължаването на тяхната експлоатация).

По-голямо производство на базата на слънце и вятър

Едно от обнадеждаващите неща в енергийната ситуация е, че сумата от вятърните и фотоволтаичните агрегати вече надхвърля 10% от световното производство на електроенергия (по данни за 2021 г.). Китай, Съединените щати, Япония и Германия са страните с най-голямо производство в световен мащаб. В Европа Великобритания и Дания също се открояват - макар и доста по-надолу. /БГНЕС, Катимерини