459 кандидастват за 21 места на младши прокурори

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда писменият изпит по конкурса за заемане на 21 длъжности „младши прокурор“ в 17 районни прокуратури.

На конкурс са обявени 3 длъжности в Софийска районна прокуратура, по 2 длъжности в Районна прокуратура – Бургас и в Районна прокуратура – Варна и по 1 длъжност в районните прокуратури в Благоевград, Видин, Перник, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Ловеч, Добрич, Шумен, Силистра, Сливен и Ямбол.

На писмения изпит се явиха 495 от допуснатите до участие в конкурса 689 кандидати.

В присъствието на членовете на конкурсната комисия в 09,00 ч., в зала № 272, един от кандидатите изтегли казуса по наказателноправни науки и теста по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.

Писменият изпит е с продължителност 5 астрономически часа, в които не се включва времето за прочитане и раздаване на изпитните материали.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ на казуса и на теста.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, както и на общодостъпно място в сградата на ВСС. /БГНЕС