Абсолвентите от Випуск 2022 на ВСУ ще получат дипломите на церемонии във Варна и Смолян

Академичното ръководство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще връчи дипломите за висше образование на абсолвентите от пролетната сесия на Випуск`2022 на тържествени церемонии, които ще се проведат на 11 ноември от 14:00 часа в „Аула Максима“ на университета във Варна и на 13 ноември от 11:00 часа във Филиала в Смолян.

Близо 400 студенти се дипломират в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“. От създаването на университета през 1991 г. до днес, ВСУ „Черноризец Храбър“ е Алма Матер за над 43 000 студенти.

12 са първенците на випуска във Варна. Те ще получат грамоти от доц. д-р Красимир Недялков – президент на Варненския свободен университет. С успех 5,83 в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“ се дипломира Стела Радкова, която ще поднесе приветствие от името на абсолвентите. Стела представи достойно Варненския свободен университет в националните състезания по медиация.

Със званието „Доктор хонорис кауза на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще бъде удостоен Н. Пр. Темиртай Избастин – извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в България. Академичният съвет на Варненския свободен университет присъжда почетното звание за приноса и ангажираността на дипломата в процеса на интернационализация на образователната и изследователска дейност на ВСУ „Черноризец Храбър“, за утвърждаването на активни партньорства с академични институции от Република Казахстан, както и за създаване на среда, подкрепяща развитието на младите хора в двете държави.

ВСУ „Черноризец Храбър“ има дългогодишни традиции в обучението на студенти и докторанти от Казахстан. Университетът работи с редица висши училища в азиатската държава, сред които са университетите „Туран“ в Астана и Алмати, както и „Международния Таразки иновационен институт“. През последните години над 40 казахстанци избраха Варненския свободен университет за образователно-научна степен „доктор“, а двама защитиха степен „доктор на науките“. Към момента в университета са зачислени 18 докторанти от Казахстан. Младите учени са в професионалните направления „Право“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. Катедра "Икономика“ на Факултет „Международна икономика и администрация“ обучава преподаватели от „Международния Таразки иновационен институт“ по програма "Лидерство в управлението на висшето образование". В катедрата работят и двама носители на престижната международна правителствена стипендия "Болашак". /БГНЕС