АДИС разполага с 243 апартамента и 29 сгради

Приходите на „Агенцията за дипломатически имоти в страната“, по известна със съкращението АДИС, възлизат на 8 338 хил. лв. през 2021 г., предаде репортер на БГНЕС.

АДИС е търговско дружество със 100% държавно участие, което притежава редица имоти в столицата, като голяма част от тях са отдавани на чужди граждани и дипломатически мисии.

Дружеството притежава 243 броя апартаменти концентрирани в едни от най-престижните квартали на столицата. Основно те са разположени в „Оборище“, „Лозенец“, „Средец“, „Триадица“, „Изгрев“ и др.

Освен апартаментите АДИС разполага и с 29 броя самостоятелни сгради, както и с 33 броя нежилищни имота, от които 7 са в съсобственост. Дружеството е собственик и на 13 подземни паркинга, 4 открити паркинга и 1 самостоятелен гараж, както и 17 гаражни клетки.

Горепосочените имоти се отдават под наем от АДИС на чуждестранни и български юридически и физически лица. Наемането на имотите става чрез търг на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, а в случаите на чл.30, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия с пряко договаряне с разрешение на Министъра на външните работи.

Началната цена при провеждане на търга или прякото договаряне се определя от независим оценител. Преди настаняване на наемателите и по време на ползването на имотите се налага извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности. Дружеството разполага с технически екип за извършването им. При необходимост от по-голям обем ремонтни дейности /смяна на дограма, покриви и др./, същите се извършват след провеждане на процедура за избор на изпълнител.

АДИС не притежава имоти в чужбина. /БГНЕС

Тагове: