Адв. Петя Белелиева: Софийският районен съд не е готов да работи в новите условия