АФП: ЕС с крупни реформи в системата за предоставяне на убежище

На 10 април Европейският парламент (ЕП) ще гласува по забележителна реформа на законодателството на ЕС относно търсещите убежище и незаконните мигранти.

Ето и основните промени, които ще влязат в сила от 2026 г:, ако бъдат приети.

Гранично филтриране

Според новия Пакт на ЕС за убежището и миграцията мигрантите, които влизат незаконно в ЕС, ще бъдат подлагани на проверки на самоличността, здравето и сигурността и ще бъдат записвани биометрични данни от лицата и пръстовите им отпечатъци, което може да отнеме до 7 дни.

Децата ще бъдат третирани по специален начин, а страните членки трябва да разполагат с независими механизми за наблюдение, за да гарантират спазването на правата.

Процедурата има за цел да определи кои мигранти трябва да получат ускорена или нормална процедура за кандидатстване за убежище и кои трябва да бъдат изпратени обратно в страната си на произход или на транзитно преминаване.

Усъвършенствана проверка

Лицата, търсещи убежище, които имат по-малки шансове да получат статут на закрила, ще бъдат обработвани по-бързо.

В тази категория попадат граждани на страни като Тунис, Мароко и Бангладеш.

Техните опростени молби ще се обработват в центрове, разположени недалеч от "външните граници" на ЕС, т.е. предимно сухопътни граници и пристанища, но също и летища. Целта е да могат бързо да бъдат връщани обратно, ако молбата им бъде счетена за неоснователна или недопустима.

В тази връзка е необходимо да се използват центрове за задържане, въпреки че могат да се използват и алтернативни мерки, като например затваряне в жилища.

В центровете могат да бъдат задържани до 30 000 души във всеки един период, като ЕС очаква през тях да преминават до 120 000 мигранти годишно.

В тях ще бъдат задържани и непридружени непълнолетни лица, за които се смята, че представляват риск за сигурността, както и семейства с деца.

Механизъм за солидарност

Новата система ще реформира т.нар. механизъм "Дъблин III" на ЕС. Според него държавата, в която нелегален мигрант стъпва за първи път, отговаря за разглеждането на неговия случай.

Понастоящем това поставя акцент върху Италия, Гърция и Малта, които са приели по-голямата част от пристигащите по суша и море през последните години.

Според новите правила Дъблин III ще бъде запазен, но с допълнителни критерии, които могат да преместят преписката на търсещия убежище в друга държава от ЕС.

А механизъм за солидарност ще задължи държавите членки да приемат определен брой лица, търсещи убежище, пристигащи граничните държави на блока. Ако решат да не го направят, държавите от вътрешността могат да предоставят парични средства или друг материален или кадрови принос.

В рамките на тази система за преместване ще бъдат приемани най-малко 30 000 лица, търсещи убежище, годишно. За тези, които предпочитат да плащат вместо да приемат, ще бъде определена годишна финансова компенсация в размер на 600 млн. евро.

Реакция при наплив

Пакетът установява спешна реакция в случай на неочаквани миграционни вълни. Такъв беше случаят през 2015-2016 г., когато в блока влязоха повече от два милиона души, търсещи убежище.

През 2023 г. молбите за убежище ще достигнат 1,14 милиона, което е най-високото ниво от 2016 г. насам.

Това ще позволи на държавите членки да намалят защитата на търсещите убежище, което ще направи възможно задържането им по-дълго от обикновено разрешеното в центрове за задържане по външните граници на ЕС.

Членовете на ЕС също така искат да се справят с "инструментализирането" на миграционните потоци от външни държави. Беларус и Русия например са обвинявани, че насърчават мигрантите да се опитват да влязат в ЕС, за да дестабилизират блока.

"Сигурна трета страна"

Понятието "сигурна трета страна" ще бъде разрешено при проверката на кандидатите за убежище.

Това може да означава, че молбата на нелегален мигрант, който е пристигнал в ЕС през държава, считана за достатъчно "сигурна", за да подаде молба за закрила там, може да бъде отхвърлена. Но за да бъде приложена тази мярка, трябва да бъде установена достатъчна "връзка" между търсещия убежище и транзитната държава./БГНЕС