Акад. Васил Гюзелев: Епидемията и кризата ни призовават да намалим темпото