Анализатор: Крайно време е да се справим с енергийната зависимост на Европа

Погледнете евробанкнотата и ще видите, че тя е пълна с мостове, врати, портали и акведукти - неща, които ни държат заедно и свързват една част на Европа с друга.

Ако има област, в която сега трябва да сме добре свързани, това е енергетиката. Това твърди анализаторът Марк Корнер за изданието The Brussels Times. И все пак проблемът със зависимостта от Русия по отношение на жизненоважните доставки на нефт и газ, за който се говори постоянно сега, е проблем от десетилетия.

Върнете се повече от тридесет години назад, до обявяването на независимостта на Литва през 1990 г. В резултат на тази декларация доставките на петрол от Русия бяха прекъснати за три месеца. Дори и след като те бяха възстановени, доставките останаха скъпи. В крайна сметка "Газпром" наложи на балтийските държави по-високи такси, отколкото на Германия.

Почти точно преди десет години (юли 2012 г.) Европейската комисия публикува брошура за енергетиката като част от поредица, озаглавена "Европейският съюз обяснява". Тя съдържаше следната препратка към някои събития през 2009 г.:

Европейският съюз и енергийната индустрия трябваше да действат заедно, за да се справят с неочаквания недостиг на руски газ в средата на зимата. Липсата на междусистемни газови връзки означаваше, че страни като България и Румъния, силно зависими от руския газ, бяха напълно откъснати от останалата част на Европа. Европа осъзна жестоко своята уязвимост от кризи в доставките.

За пореден път проблемът с енергийната зависимост на ЕС стана пределно ясен. Последва "Европейска програма за възстановяване", която насочи средства към подобряване на газовата инфраструктура, но остави много неща за довършване. Преди всичко тя показа колко слабо е свързан ЕС в енергийно отношение.

България и Румъния преживяха седмици без отопление и осветление през зимата, докато в останалата част от Европа животът вървеше нормално.

Да се върнем на Литва. Присъединяването на страната към ЕС през 2004 г. беше свързано със затварянето на нейната атомна електроцентрала, чийто дизайн беше подобен на този в Чернобил. Поради това тя изпитваше затруднения при осигуряването на доставките на електроенергия и все още чака да бъде присъединена към европейската мрежа - 2025 г. е последната "целева дата".

Но е постигнат голям напредък. Литва разполага с терминал в пристанище Клайпеда за получаване на втечнен природен газ (LNG) от Норвегия и САЩ и твърди, че доставките от терминала могат да задоволят нуждите от газ на балтийските държави. Тази година беше открит и нов 500-километров газопровод, свързващ Литва и Полша.

Това са жизненоважни връзки, които не позволяват на Прибалтика да се превърне в енергиен остров, принуден да търси Изтока, за да задоволи енергийните си нужди. Възобновяемите енергийни източници също не са изключени от картината. Наблюдава се значително увеличение на използването на биомаса за доставка на газ.

Подобно развитие е следствие от три десетилетия, през които литовците се опитват да увеличат енергийната си сигурност, като се свържат с останалата част на Европа, да не говорим за останалия свят. Но ключът е в това да бъдеш свързан.

Новият тръбопровод с Полша има възможност за "реверсивни потоци", така че газът да може да тече навсякъде, където има нужда от него. Ако бяха налични по онова време, тези реверсивни потоци щяха да помогнат на България и Румъния да запалят светлините през зимата на 2009 г.

Разбира се, съществува въпросът за намиране и разработване на нови енергийни източници, особено на възобновяеми енергийни източници, но преди всичко е необходимо да се обединят съществуващите ресурси и да се повиши тяхната ефективност.

Не бива да се допуска протекционизъм, при който държавите възпрепятстват достъпа до отдавна изградените мрежи и мрежи на нови участници, които биха могли да оспорят "националните шампиони".

Валутата на Европа е свързана с преодоляването на националните граници чрез обща валута. Също толкова важно е тези граници да бъдат пресичани с електропроводи и тръбопроводи, като се избягват енергийни острови, които предпочитат да стоят встрани. /БГНЕС

Брюксел / Белгия