Ананиев връчва ключовете на 25 нови линейки

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще връчи ключовете на 25 нови линейки, закупени в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Събитието ще се състои в двора на болница „Алесандровска“, съобщиха от министерството на здравеопазването.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата стойност на големия инвестиционен проект е в размер на 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ – 163 502 132,68 лв. Срокът за изпълнението на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г./БГНЕС