Англия укроти смелият Косово в осемголов спектакъл, Роналдо наниза четири на Литва