Артистите: Необходимо е увеличение на бюджета минимум с 50 млн. лв.

В предстоящата актуализация на бюджета Министерството на културата е единственото министерство, за което не се предвижда увеличение на средствата, даже напротив – бюджетът е намален. Същото се отнася за сектор „Сценични изкуства“, който е изключително засегнат от растящите цени на енергоносителите и инфлацията. Необходимо е увеличение на бюджета минимум с 50 млн. лева.

Това се казва в писмо, одобрено от Общото събрание на Съюза на артистите в България, който на 20 юни проведе заседание и гласува с пълно мнозинство преизбирането на председателя на организацията Христо Мутафчиев.

Общото събрание взе решение още да излезе с открито писмо-декларация в защита на всички работещи в културния сектор, настоявайки за увеличаване на бюджета за култура, актуализация на единните разходни стандарти за финансиране на сценичните изкуства, а от там и на заплащането на всички, които са ангажирани в сферата.

Артистите споделят, че още по-тежка е ситуацията в Общинските културни институти. Заплащането е с 30% по-ниско от това в държавните културни институти (минимална работна заплата). Следва да се увеличат бюджетите за държавно делегираните общински дейности чрез трансфер от държавния бюджет, в частност за сектор Култура.

Според САБ съществува пълен отказ от актуализация на единните разходни стандарти за финансиране на сценичните изкуства съгласно Закона за закрила и развитие на културата и последващи постановления на МС. Същите не са съобразени с растящите цени на енергията и материалите за театрално производство, както и ръстовете на минималното заплащане съгласно браншовите споразумения. А в обществените културни институти се използват формули от 50-те години (утвърдена численост на персонала, по минимална работна заплата). Това са нивата преди Ковид кризата и следва да бъдат актуализирани с 2.5 до 3 пъти. Още повече, че временните мерки, като допълнителните компоненти за Ковид кризата отпадат, а публиката все още не се е върнала на нивата на посещаемост от преди пандемията. В момента не се извършва никакъв план за възстановяване в сектора.

„В Министерството на културата липсва всякаква политика по отношение на вдигане на доходите с оправданието, че институтите управляват делегирани бюджети. Нивата на заплащане в сектор „Култура“ са на последния ред съгласно Националната статистика и са на 80% от средните за страната. Във вътрешните актове на Министерството на културата липсват механизми за защита на доходите. Задължително следва да се въведат коефициенти, пропорции и механизми за защита на трупите и съставите. Такива механизми могат да се предвидят и със законодателни промени, както и от целевите фондове на Министъра на културата.

Културният сектор не създава добавена стойност в онзи търговски смисъл (даже сме освободени от ДДС). В тази връзка не сме търговски дружества и корпорации, поради което не виждаме пречка да бъдем на регулирания пазар на енергоносители.

Директорите, които управляват делегирани бюджети служат за оправдание на Министерството на културата, че са финансово отговорни за вдигането на доходите. За съжаление те упражняват тази своя дейност по силата на Кодекса на труда и са оценявани с нормативни правила, които не са релевантни на ситуацията в културния сектор. Напълно нормално и логично е да получават договори за управление – тип мениджърски - със заложени показатели и критерии, които да водят до обективно оценяване.

В своята кратка дейност този министър издаде някои актове, които не са съобразени със законови и подзаконови нормативни актове на държавата. Като например наредбата за командировките в страната.

Планират се капиталови разходи в бюджета, за които не е ясно има ли одобрени проекти, нещо задължително според категорията на строежите. Не са ясни списъците на обектите и проведени ли са обществени поръчки за възлагане, както и дали има обжалвани такива. Горното представлява интерес във връзка с това дали се подобряват условията на труд и енергийната ефективност”, се казва в писмото на САБ.

Документът, подписан от Христо Мутафчиев е внесен в деловодството на Народното събрание и е адресирано към Комисията по култура и медии, както и към Комисията по бюджет и финанси в 47-мото Народно събрание.

В заключение артистите заявяват, че се надяват тази несправедливост за културния сектор да бъде поправена между двете четения на държавния бюджет. /БГНЕС