България последна в ЕС по цифровизация на бизнеса

Бизнесът в България е на най-ниско ниво в целия Европейски съюз по цифровизиране и инвестиции в дигитални технологии, сочи ново изследване на европейската статистическа агенция Евростат.

Възприемането на дигиталните технологии от бизнесите има потенциала да подобри услугите и продуктите, както и да повиши конкурентоспособността. Кризата, предизвикана от COVID-19, показа също, че цифровизацията е ключов инструмент за подобряване на икономическата устойчивост на предприятията.

През 2020 г. само 1% от бизнесите в ЕС с поне 10 заети лица са достигнали много високо ниво на дигитална интензивност, а 14% са достигнали високо ниво. По-голямата част от бизнесите отбелязват ниски (46%) или много ниски (39%) нива. В сравнение с 2018 г. Индексът на дигитална интензивност (DII) отбелязва общо подобрение на равнище ЕС, като се наблюдава увеличение както на много високото (+5,0 процентни пункта), така и на високото (+0,4 пп) равнище.

Индексът DII измерва използването на различни дигитални технологии от предприятията, а неговият резултат (0-12) се определя от това колко от 12-те избрани дигитални технологии използват бизнесите. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-висока е дигиталната интензивност на предприятието, като тя варира от много ниска до много висока.

Данните на Евростат сочат, че 9% от големите бизнеси в ЕС са имали много висока степен на дигитална интензивност (ДИ), а 42% - висока степен, докато само 2% от средните предприятия са регистрирали много висока степен на ДИ, а 1/4 (25%) - висока степен на ДИ. Само 0,4% от малките предприятия са достигнали много висока степен на ДИ, а само 12% са отбелязали високо ниво на ДИ. Почти половината от средните (47%) и малките (46%) предприятия показват ниско ниво на цифрова интензивност.

Финландия и Дания (и двете по 5%), както и Белгия (3%), са страните от ЕС с най-голям дял високодигитализирани бизнеси, докато в останалите страни има най-много 2% бизнеси с много високо ниво на ДИ.

За разлика от тях, в България и Румъния (и двете 66%), Гърция (60%), Латвия (57%) и Унгария (53%) повечето бизнеси са с много ниско ниво на ДИ, което показва малки инвестиции в цифрови технологии.

Според една от целите на визията на ЕС за цифрова трансформация до 2030 г. поне 90% от малките и средните предприятия (МСП) в ЕС трябва да достигнат основно ниво на цифрова интензивност. Основното ниво предполага използването на поне четири технологии и включва бизнеси с ниска, висока и много висока степен на ДИ. През 2020 г. три от всеки пет МСП (60%) в ЕС са достигнали поне основно ниво на цифрова интензивност, докато при големите предприятия този процент е 89%.

Индексът на дигитална интензивност (DII) разграничава четири нива на дигитална интензивност за всяко предприятие: отчитането на 0 до 3 точки означава много ниско ниво на дигитална интензивност, от 4 до 6 - ниско, от 7 до 9 - високо и от 10 до 12 точки - много високо ниво на DII. /БГНЕС