България с най-ниските цени на тока за домакинства в ЕС

Средните цени на електроенергията за домакинствата през първата половина на 2023 г. в Европейския съюз са най-ниски в България (11,4 евро за 100 kWh), предаде БГНЕС.

След значително ценово увеличение, което започна преди руската инвазия в Украйна, но скочи рязко през второто полугодие на 2022 г., цените на електроенергията и газа се стабилизират, съобщи статистическата служба на ЕС Евростат

Цените на енергията се повишиха поради поскъпването на природния газ. Това се случи, защото вносът от Русия намаля и се търсеха други вносители. Цената на природния газ влияе върху цените на пазара на електроенергия като цяло. Бяха изградени механизми за облекчаване на натиска върху потребителите и един от механизмите бяха субсидиите.

През първата половина на 2023 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС продължават да показват увеличение в сравнение със същия период на 2022 г. от 25,3 евро за 100 kWh (киловатчас) до 28,9 евро за 100 kWh. Средните цени на газа също се увеличиха в сравнение със същия период на 2022 г. от 8,6 евро за 100 kWh до 11,9 евро за 100 kWh през първата половина на 2023 г. Тези цени са най-високите, регистрирани от Евростат.

Цената без данъците на електроенергията и природния газ намалява. Страните отчасти оттеглят мерките си за подкрепа. В резултат на това крайните потребителски цени с данъци са малко по-високи от предходния референтен период.

В сравнение с първата половина на 2022 г., през първата половина на 2023 г. делът на данъците в сметките за електроенергия е намалял от 23% на 19% (-4%), а в сметките за газ - от 27% на 19% (-8%), като във всички държави от ЕС са въведени правителствени облекчения и субсидии или са намалени данъците и таксите, за да се смекчат високите разходи за енергия.

Това става ясно от данни за цените на електроенергията и газа, публикувани наскоро от Евростат.

Повишаване на цените на електроенергията в 22 държави от ЕС през първата половина на 2023 г.

Данните показват също, че цените на електроенергията за домакинствата са се увеличили в 22 държави от ЕС през първата половина на 2023 г. в сравнение с първата половина на 2022 г.

В национална валута най-голямо увеличение (+953%) е отчетено в Нидерландия. Това увеличение е свързано с няколко фактора: мерките за данъчни облекчения от 2022 г. не бяха продължени през 2023 г. и в същото време енергийните данъци върху електроенергията за домакинствата се удвоиха. През 2023г. ще бъде включен ценови таван и това ще доведе до доста значително намаляване на цените на всички нива.

Големи увеличения в национална валута са регистрирани и в Литва (+88%), Румъния (+77%) и Латвия (+74%).

Големи спадове в национална валута са отчетени в Испания (-41%), следвана от Дания (-16%). По-малки понижения бяха отбелязани в Португалия (-6%), Малта (-3%) и Люксембург с почти 0 (-0,4%).

Изчислени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през първата половина на 2023 г. са най-ниски в България (11,4 евро за 100 kWh), Унгария (11,6 евро) и Малта (12,6 евро) и най-високи в Нидерландия (47,5 евро), Белгия (43,5 евро), Румъния (42,0 евро) и Германия (41,3 евро).

Цените на природния газ се повишават в почти всички държави-членки на ЕС

Между първата половина на 2022 г. и първата половина на 2023 г. цените на газа са се увеличили в 20 от 24-те държави - членки на ЕС.

Цените на природния газ (в национални валути) са скочили най-много в Латвия (+139%), Румъния (+134%), Австрия (+103%), Нидерландия (+99%) и Ирландия (+73%). На другия полюс са Естония, Хърватия и Италия, които регистрираха понижения между -0,6% и -0,5%, докато в Литва цената остава непроменена.

Средните цени на природния газ в евро за домакинствата през първата половина на 2023 г. са най-ниски в Унгария (3,4 евро за 100 kWh), Хърватия (4,1 евро) и Словакия (5,7 евро) и най-високи в Нидерландия (24,8 евро), Швеция (21,9 евро) и Дания (16,6 евро). /БГНЕС