Българите очакват още по-висока инфлация

Нараства песимизмът през април в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с януари. Доверието на потребителите е намаляло с 4.9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, понижено е доверието сред населението както в селата, така и в градовете. Това сочат данни от изследване на НСИ.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца както и очакванията за следващите 12 месеца са по-песимистични, спрямо предходното наблюдение. По-негативни в сравнение с януари са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца. /БГНЕС