БЧК подновява курсовете по първа помощ

От 12 април Българският червен кръст възстановява провеждането на курсовете по оказване на Първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им съгласно условията, описани в Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването на Р България и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Записването за курсовете може да се извърши през интернет страницата на БЧК: https://firstaid.redcross.bg/ /БГНЕС