БЕХ: Преместването на седалището на „Мини Марица-изток“ не засяга дейността на дружеството, Синдикатите са категорично против

От Български Енергиен Холдинг /БЕХ/ отхвърлиха опасенията, че преместването на седалището на „Мини Марица-изток“ от Раднево в София се прави с цел съкращения на персонала и закриване на дружеството, предаде БГНЕС.

"Необходимостта от промяна на седалището и адресът на управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД е продиктувана от нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер. Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност на дружеството, включително на неговите работници и служители. Следва да се има предвид, че седалището и адреса на управление на принципала на дружеството е именно в гр. София. Това обстоятелство би могло да доведе до по-лесна комуникация между дружествата и по-висока ефективност в процеса на съгласуване на действията на управленските екипи". Това се казва в позиция на ръководството на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Според тях "независимо от взетото решение от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров". "Именно това бездействие от негова страна води до основателен и логичен извод, че последният не желае да се съобразява с българското законодателство и да изпълнява решенията на правоимащия орган", се казва още в позицията.

С декларация против преместването на седалището на „Мини Марица-изток“ от Раднево в София излязоха представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ във въгледобивната компания. Според тях приетите решения на тъмно нагнетяват социално напрежение и накърняват доброто име на дружеството. За синдикалистите промяната на седалището е необяснимо, не е мотивирано и ще доведе до огромно социално напрежение сред работниците.

„Опасенията на работещите са, че след това решение ще последват съкращения на персонала и последващи промени, свързани с администрацията на дружеството. Ние сме безкрайно изумени от липсата на прозрачност и диалог, както за тези промени, така и за обещаните ни корекции в Плана за възстановяване и развитие и в териториалните планове за справедлив преход. Хората са обезпокоени и в пълно неведение за бъдещето и работата си“, се посочва в съвместната декларация.

Според синдикатите "с това решение социалния диалог е потъпкан". „Това решение на БЕХ свързано с „Мини Марица-изток“ ЕАД е абсурдно и компрометира българската енергетика. Нещо, което е най-малко желано в настоящия момент. За нас остава въпроса: „Щом не се обслужват интересите на дружеството и работещите в него, чии интереси се обслужват“, посочват в текста синдикалистите в мините. /БГНЕС