Бертелсман: САЩ и България са сред най-заплашените от бедност