Бисер Петков: През 2032 г. заетите ще бъдат с 3,4% по-малко

През 2032 г. се очакват 2 965 700 заети във възрастова група от 15 до 64 г., тоест с 3,4% по-малко от 2018 г. Това заяви социалният министър Бисер Петков, който откри Конференция за представяне на резултатите от средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 г., предаде репортер на БГНЕС.

„Тази тенденция изисква по-ефективно използване и повишаване на квалификацията на заетите, ограничаване както на недозаетостта, така и на свръхзаетостта, за които говорят и изследователите от екипа. Положителна е тенденцията до 2032 г. за нарастване ролята на преработващата промишленост, която измества търговията от първото място по брой заети. В съответствие със световните тенденции е и прогнозираното нарастване на заетостта в образованието с около 30 700, което е ръст от 15,3 % и в сектора на хуманното здравеопазване и социалната работа нарастване с около 12 800, което е ръст от 9,1%”, каза министърът. Той посочи, че през 2032 г. най-голяма заетост се прогнозира при професиите продавачи в магазините 162 900, при административните специалисти 121 000 заети, водачите на тежкотоварна автомобили и автобуси - 105 600, работници в преработващата промишленост – 92 600 заети и работници в добивната промишленост и строителството - 73 700.Очертава се недостиг от кадри със средно образование - около 94 000, който вероятно ще бъде запълнен от лица с по-високо или по-ниско образование. В същото време е прогнозиран и структурен излишък при лицата с основно и по-ниско образование и при тези с висше образование, който ще бъде преразпределен там, където са налице дефицити”, посочи министърът. /БГНЕС