Богомил Манчев: България трябва до 2050 г. да направи беземисионна икономика

Дерогацията за внасянето на части от Русия за АЕЦ Козлодуй е правилна. Причината е, че АЕЦ Козлодуй полага доста усилия в преговори с няколко западни държави от Европа, които да могат да ги произвеждат, за да може да бъде заменен доставчикът Русия с друг доставчик. Затова е правилно. Ако някои части са по-специфични, ще трябва да е по-дълго времето, за няколко години. Не много години, най-много 2-3 години, този въпрос ще бъде решен, заяви Богомил Манчев, председател на Български атомен форум („Булатом“) в предаването „Брюксел 1“ на Милена Милотинова.

Визията за енергетиката до 2053 година с четири нови реактора, два Козлодуй и два за Белене е абсолютно правилна и е първата от 34 години преход. Не знам какво значи преход, но 34 години го правим. За първи път имаме 30-годишен план как да развиваме тази енергетика. То се е случило така, че има въпроси, които са неотложни, даже с някои сме закъснели повече от десетилетие като развитие на ядрената енергетика. Ние не сме се съгласили просто, а сме поели ангажименти. А той е, че България трябва до 2050 година да направи беземисионна икономика. Всеки трябва да реши програмата за себе си, защото ние, като отделни държави, сме подписали една програма с какъв темп и с какъв процент ще намаляваме емисионното си замърсяване и докога то ще стане нула. За всички крайният срок е 2050 г., но всеки се движи с различен интензитет в намаляването на тези емисии. Ние сме поели някакви многостранни срокове, за които знаете колко пъти се е дискутирало, коментира Манчев. Според него, затова и се опитваме да предоговорим ПВУ. Аз няколко пъти казвам, че когато си член на един клуб както европейската общност от 27 държави, е много трудно и не е много оптимистично да се надяваш, че само на теб ще ти дадат право да предоговаряш нещо. Ти вече си се подписал. Може да го отложиш във времето, но не и да го предоговориш, посочи Манчев.

Германия също има такъв проблем. Но никой не е сменил засега 2050 година. Тази визия е направена от някакъв чиновник, който е запалил свещ и я е написал. И неправителствените организации, и организациите, които са със соларните асоциации, вятърната асоциация, за водата, която произвежда електроенергия, атомната енергия, газовата и въглищната индустрия, всички те са гледани, когато тази програма е написана.

В нея има 4 ядрени блока, но има 12 000 MW слънце, има 4000 MW вятър, има 5000 MW електролизерни инсталации, 2000 MW ПАВЕЦ, два ПАВЕЦ-а по 1000 MW. Има много други системи, които да съхраняваш енергия по различен начин. Това е визията за цялата енергетика, всичко има в нея.

Тъй като стремежът на нашата държава е ние да стигнем до 2038 г. да осигурим нашите въглища и един от големите проблеми, които ние трябва да решаваме, е да отворим базови централи. Тоест за двата блока на Козлодуй се има предвид, че ще заместят 5-ти и 6-ти блок, които трябва да излязат от експлоатация през 2047 и през 2051 г. Затова и визията е до 2053 г, а не до 50-та, поясни експертът.

Тези два нови в Белене, те ще успеят произведат 80% от енергията, която се произвежда от въглища и ще остане количество енергия, която да произведат.

В тази визия не се предвижда никакво увеличаване на консумацията на енергия от днешна дата до 2050 г. Предвижда се да правим чиста енергия, а целият излишък на енергия, който ще получим от тези солари, от вятъра и водноелектрическите централи, би трябвало да произвеждаме не малко количество водород, което трябва да смесваме с природния газ, защото ние сме подписали ангажимент, че до 2050 г. за да горим природен газ в енергийни съоръжения и в стъкларска индустрия, която се сетите, трябва да го смесим между 20 и 30% водород. Нашият газ, който горим, също не се очаква да се увеличи количеството на 2050 г., тоест да продължим да горим три и половина милиарда кубични метра газ, който се равнява на 40 милиона MWh електроенергия, подчерта Манчев.

Относно за сеизмичността на площадка Белене, аз вчера обяснявах в друго студио, че в момента тази площадка е с ново тяло и 24G като активност на свободна повърхност. А в 7 и 8 блок в Козлодуй е 0.3G. Никой не говори, че Козлодуй е по-сеизмично активен от Белене. Факт е, че новите технологии, които се предлагат от двете страни, към които България се е ориентирала с тях да разработва новите ядрени мощности в Козлодуй и Белене и новите технологии, които се произвеждат, решават проблема. Така че нямаме проблеми по сеизмичност. Проектът „Белене“, когато го направихме, го направихме стрес тест след проблема във Фукушима. Беше проектът в света с най-голям запас по сеизмика – 40 % над проектното разчетено земетресение.

Проектът не го направихме само по политически причини. И виждахме и сега можем да установим, че сме сгрешили за това, че той не успя да работи 2-3 години, когато беше кризата с високата цена на енергията. Загубихме 7 милиарда евро само от него. Някой трябва да даде политически отговор за това. Тия, които са ни управлявали и защо са взели такова решение. Нали някой е взел решение и ти го питаш защо го е спрял. С години убеждаваме обществото, че ние нямаме нужда от тези мощности, защо няма на кого да продаваме електроенергията. Ама ние не трябва да я продаваме, а да я ползваме за себе си. С 4 ядрени блока трудно ще компенсираме енергията, която произвеждаме от въглища, която е достатъчно мръсна. Да заменим 5 и 6 блок за да продължим да произвеждаме енергия, която, към днешна дата харчим същото количество. Към 2050 трябва да се подобрим енергийно ефективно: по-модерни фабрики, жилища, които харчат по-малко енергия, за да можем да кажем, че ние със същото количество извършваме примерно 40-50% повече работа, каза Манчев.

Попитан колко реално струват ВЕИ-тата в сравнение с ядрената енергетика, Манчев отговори, че такива капиталовложения не са безумно много, но работят много малко. „В България слънцето работи 1400 часа, приведено към пълна мощност. Иначе то свети малко повече от 1400 часа. Вятърът трудно докарва 2000 часа. България като държава на картата на Европа, много дълги години я водиха страна без вятър, такава, в която не е ефективно да правиш вятърни енергоизточници. Така че България е по-подходяща за правене на слънце. Защото примерно в Германия слънцето работи 1000 часа, във Англия – 900 часа. Но в Германия, Северно море, вятърът е между 4000 и 5000 часа. Поради малкото повишаване на температурата на Гълфстрийм с 0,2 градуса 1000 часа изчезнаха. Не може да го правим по-студен. Някак си не знаем как, трябва да питаме Създателя как става тази работа. Защото е много водичката, която трябва да охладим, за да възстановим часовете, които трябва да работят ядрените централи. Вие видяхте колко катаклизми се получиха в света. Като се върнем 2-3 години назад, и в Тексас, и в Германия, не знаеха как да си овладеят системите, защото няма електроенергия. Обратното е, като грее слънце и духне вятър, енергията става нула“, коментира Манчев.

На въпрос изпълнима ли е визията на правителството, той отговори, че да, тя е доста амбициозна, но е изпълнима и доста би подкрепила брутния продукт на България. „Защото многото мегавати на слънцето, вятърът и част от електролизерните инсталации се счита, че те ще бъдат направени с частни капитали. Но общо като инвестиция в България за 30 години се предвиждат над 50 милиарда евро, това е доста голяма инвестиция в инфраструктурата“, посочи още Манчев. /БГНЕС