България е експулсирала 15 терористи през 2018 г.

През 2018 г. България е експулсирала 15 чужди граждани, за които е имало доказателства, че са били съпричастни към терористична дейност, предаде репортер на БГНЕС.

Въпреки това през 2018 г. не е получавана информация за подготовка или осъществяване на терористична дейност в България, както и за подготвяно нападение срещу български граждани, и за изграждане на терористични структури на наша територия, сочи годишният доклад за работата на ДАНС за 2018 г. Според него основна заплаха за страната остава международният тероризъм, като през 2018 г. рискът продължава да е свързан основно с действията на „Ислямска държава“ и асоцииращите се с нейната идеология лица, дори и те да нямат конкретни връзки с терористичните организации. От агенцията отбелязват, че в последната година се променят акцентите в екстремистката пропаганда, като все по-често се включват призиви за използване на токсини и патогени при терористичните атаки. Броят на завръщащите се чуждестранни бойци от конфликтни региони намалява, но те остават основен фактор за терористична заплаха. Поради съпричастност към терористична дейност, със заповед на председателя на ДАНС, са наложени принудителни административни мерки „отнемане право на пребиваване”, „експулсиране” и „забрана за влизане в Република България” на 15 чужди граждани, а в информационния масив на нежеланите чужденци в Република България са включени 3 лица.

Нерелигиозен екстремизъм

Според доклада на ДАНС антифашизмът, подкрепата за мигрантите, екологични казуси, правата на животните, антиглобализацията, и расизмът продължават да обединяват идейно най-големи групи хора в Европа. Засега, обаче, България стои далеч от проявите на насилие, защото крайнолевият екстремизъм има само виртуално присъствие, или се свежда основно до участие в отбелязване на исторически събития. В този аспект заплахата за обществения ред от такива групи хора се оценява като ниска.

Миграция

През 2018 г. миграционният натиск към България запазва ниски стойности, се отбелязва още в доклада на ДАНС. Преобладаващата част от мигрантите продължават да разглеждат България само като транзитна дестинация по пътя им към други държави от Централна и Западна Европа.

За да установят дали има заплаха от нелегалните мигранти, всеки един от тях, прекрачил границите на държавата, бива интервюиран по специален въпросник. През 2018 г. са проведени 1 685 интервюта, като 78 лица са определени като потенциално опасни за националната сигурност на България и са взети мерки за недопускане легализиране на пребиваването им у нас. Проучени са общо 87 687 лица (спрямо 71 359 за 2017 г., и 56 115 за 2016 г.). В резултат не е допуснато влизане или пребиваване в страната на рискови лица, кандидатстващи за визи, статут на пребиваване, българско гражданство и международна закрила.

Дейност на чужди специални служби

За 2018 г. на 2 лица са наложени принудителни административни мерки, и са включени в списъка с нежеланите в България чужденци за срок от 10 години на основание придобити данни за съпричастност към чужди специални служби и дейност, насочена срещу националната сигурност на страната. Самостоятелно или в координация с други ведомства са предприемани оперативни мерки, водещи до отказ от дейност срещу България.

Финансова сигурност

ДАНС е спряла 16 съмнителни операции на стойност 16 милиона евро, като авторите на престъпленията са предадени на прокуратурата. От Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ - ДАНС са извършени 20 проверки на място на задължени лица по ЗМИП (една от тях съвместно с органите на надзора) и 472 проверки по документи. Връчени са 17 констативни протокола и 36 акта за установяване на административно нарушение, връчени са 89 наказателни постановления и 2 предупреждения. Наложени са имуществени санкции в размер на 158 500 лв., а по наказателни постановления от 2016 г., 2017 г. и 2018 г. са постъпили 113 000 лв.

В сферата на енергетиката през 2018 г. основният риск остава едностранната зависимост от вноса на руски енергийни ресурси, технологии и експертиза, имащи ключова роля за нормалното функциониране на основни мощности от енергийна система, отбелязва докладът.

Киберсигурност

В съответствие с контролните си функции, през 2018 г. ДАНС е осъществила 10 108 проверки на лица за работа в стратегически обекти (10 061 разрешения, 43 отказа и 4 отнемания) и 9 665 за конкретно възложена задача в стратегически обекти и дейности (9 642 разрешения и 23 отказа). Извършени са 41 планови и 1 инцидентна проверки на физическата сигурност на стратегически обекти и зони. Извършени са и 5 618 проверки на лица по чл. 16о от Закона за гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността на гражданските летища, в т.ч. са издадени 47 отказа.

Достъп до класифицирана информация

ДАНС е издала 10 667 разрешения за достъп до класифицирана информация и 60 удостоверения за сигурност на юридически лица за сключването или изпълнението на договори, свързани с достъп до класифицирана информация. Отнети са 13 разрешения за достъп до класифицирана информация и са постановени 12 отказа за издаване на разрешение за достъп до информация.

Като заключение в доклада на ДАНС е отбелязано, че експертите в агенцията ще работят за недопускане на противоконституционни прояви и чужди деструктивни влияния при провеждането на изборите за Европейски парламент и местни органи на властта. /БГНЕС