България и Македония работят за бързото осъществяване на Коридор №8

България и Македония с общ призив за бързо изграждане на транспортната и енергийна инфраструктура между двете страни. Това стана ясно след заседание на Съвместната междуправителствена комисия с участието на министрите на външните работи Екатерина Захариева и Никола Димитров, предаде репортер на БГНЕС.

В изказванията си двамата външни министър наблегнаха на необходимостта от ускорено изграждане на транспортен коридор номер 8, който ще осигури по-добрата свързаност в региона.

"Трябва да ускорим проекта на транспортен Коридор номер 8", призова министър Захариева. Тя припомни, че двете страни са създали обща работна група, която да работи по изграждането на Паневропейски транспортен коридор 8, както и че България и Македония все още нямат железопътна свързаност помежду си. „Има осигурено финансиране. Това не са прости инфраструктурни проекти“, отбеляза Захариева.

Нейният македонски колега постави акцент и върху енергийните проекти. „Продължава работата и по енергийни проекти между двете държави“, допълни още Никола Димитров.

Той отбеляза, че между двете страни цари атмосфера на приятелство, разбирателство и взаимно уважение. Министър Димитров заяви, че има области, в които сътрудничеството между двете държави отбелязва голям напредък и една от тях е туризмът.

Двете страни подписаха официалния протокол от днешното заседание, чиято основна цел е бъде направен преглед на прилагането на подписания на 1 август 2017 г. Договор за приятелство. Освен пленарни разговори между членовете на комисията, двамата министри проведоха и разговор на четири очи.

Министър Захариева подчерта, че обсъжданите теми са много, сред които икономика, култура, образование, както и работата на съвместната историческа комисия. Тя отчете, че политическите взаимоотношения между двете страни бележат голям напредък, а като пример за това даде разменените общо 8 визити между премиерите за последните две години, както и множеството делегации и срещи на различни форуми. „Има конструктивен, добросъседски и приятелски дух между двете държави“, отбеляза Захариева. България и Македония бележат и ръст в стокообмена помежду си през 2017 и 2018 г. Наблюдава се обаче малък в спад в първото тримесечие на тази година, но икономическите министерство на двете държави започват работа за преодоляване на тази тенденция.

От своя страна министър Димитров заяви, че влизането на Македония в ЕС е важно както за държавата, така и за региона.

По отношение на работата на съвместната комисия по историческите въпроси, която в петък постигна сериозен напредък, след като България и Македония се разбраха за античността и средновековието, македонският министър заяви: „Поемам отговорност да завършим с мъдрост и приятелство работата на общата историческа комисия”.

Екатерина Захариева заяви, че трябва да учим младите хора на истината и подчерта, че „Исторически въпроси за нас са крайъгълният камък в Договора за добросъседство“. Тя приветства напредъка, който е постигнат. /БГНЕС