България отпуска 200 000 евро за намаляване на миграционните потоци към Европа