Бум на българско гражданство за македонци

През последните три години е регистрирано рязко увеличаване на броя на македонците, които са станали български граждани. Това сочи официална справка на Министерството на правосъдието, изготвена и предоставена специално на Агенция БГНЕС.

Дори в годините, когато светът беше затворен от пандемията от коронавирус, през 2020 и 2021 г., броят на македонците получили българско гражданство е в пъти по-голям от този от предишните години.

Само през 2020 г. техният брой е над 9 хиляди души, а през 2021 г. е 7692 или близо половината от всички получили българско гражданство през тази година 15 167 души.

За сравнение в периода 2013-2019 г. между 1867 и 6193 македонци стават български поданици, но дори и тогава техният брой е много по-голям от броя на получилите българско гражданство от други държави.

За последните 15 години броят на македонците с български паспорт е 86 566 души, което е над половината от всички получили българско гражданство - 162 865 души. Македонските българи са над три пъти повече от представителите на следващата страна в списъка – Молдова.

Към днешна дата чакащите за издаване на указ за получаване на българско гражданство македонци са близо 3500 души.

Статистиката от последните 3 години категорично доказва, че македонците не се влияят от антибългарската истерия в РСМ и продължават да търсят българско гражданство.

От данните, с които разполага БГНЕС, ясно проличава, че най-голям е интересът към българското гражданство в страните, където исторически са живели и живеят големи български общности.

Веднага след РС Македония по брой получено българско гражданство се нарежда Молдова, където още в края на XVIII и началото на XIX век се преселват много българи. 26 161 жители на тази бивша съветска република днес са с български паспорти. Броят на украинските българи е на половината на молдовските – 14 391.

Българското гражданство се цени и в Сърбия, където в Западните покрайнини, но и в Пирот и дори Ниш живеят наши сънародници, които по силата на редица несправедливи договори, са останали в тази балканска държава. За периода от 2007 до 2021 г. 9494 жители на Сърбия са станали българи и европейци.

В Албания, която зачита правата на българите, за разлика от някои свои съседи в Западните Балкани, и традиционно има добри отношения с нас, 5732 души са получили българско гражданство.

Останалите държави, в които българското гражданство се цени, са Армения, Ливан, Ирак, Сирия, Афганистан, Виетнам. За посочения период средно по няколко десетки граждани на тези държави са се сдобивали с български паспорт. Малко по-голяма е бройката при Русия и Израел, където говорим за по няколко стотин на година, които са станали български граждани. Любопитното тук е, че сред руснаците, получили български паспорт има много евреи, а сред израелските граждани – много от Русия. Те обикновено имат свой бизнес или ваканционен имот у нас. А най-известният пример е може би състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин, която достойно представи страната ни на Зимните олимпийски игри в Пекин.

Информация за чуждите граждани, подали молба за придобиване на българско гражданство, въз основа на която през 2021 г. са образувани преписки за придобиване на българско гражданство, а именно: общо 16 591 броя за посочения период, които са граждани на следните държави: Република Северна Македония – 3 447 бр.; Република Молдова – 3 055 бр.; Русия – 1 308 бр.; Израел – 294 бр.; Украйна – 3 190 бр.; Турция – 1 636 бр.; Албания – 1 585 бр.; Сърбия – 1 271 бр.; Ирак – 43 бр.; Армения – 78 бр.; Афганистан – 26 бр.; Ливан – 43 бр.; Сирия – 142 бр.; Виетнам – 18 бр. и други – 455 бр.

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство молбите и предложенията за промяна на гражданството се приемат и регистрират в Министерство на правосъдието, като за приемането и регистрирането им лицата запазват предварително дата и час чрез автоматизираната информационна система по чл. 14а, ал. 1 от Наредбата. Към настоящия момент чрез предоставения чрез автоматизираната информационна система график са резервирани часове за подаване на документи и провеждане на интервю до 30.06.2022 г. Едновременно с това лицата имат възможност да подават документи за промяна на гражданството си, освен в Министерството на правосъдието, и в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, които на по-късен етап постъпват в Министерството на правосъдието чрез дирекция „Консулски отношения“ към Министерството на външните работи. В тази връзка не е възможно да предоставим информация за чуждите граждани, които очакват да получат българско гражданство. /БГНЕС