Бюджетът за научни изследвания у нас остава сред най-ниските в ЕС

Бюджетът за научни изследвания у нас остава сред най-ниските в Европейския съюз, сочи годишният доклад на Фонда за научни изследвания, който в четвъртък ще бъде приет в ресорната комисия в НС, предаде репортер на БГНЕС.

От 2009 до 2016 г. бюджетът на Фонда е намален от около 70 млн. лв. до 15.2 млн. лв. през 2016 г. През 2017 г. бюджетът нараства с 1 млн. лв. до 16.2 млн. лв. През 2014 и 2015 г. значителна част от предвидения бюджет на Фонда не се изразходва, но от 2016 г. целият бюджет се изразходва за проекти за научни изследвания и други разходи, предвидени в ЗННИ, ПФНИ и Годишната оперативна програма на Фонда. Дори и с увеличението на бюджета на ФНИ през 2018 г. относителният бюджет за проектно финансиране на научните изследвания в евро на глава от населението за България, 1.5 евро, остава сред най-ниските в ЕС. За сравнение, стойностите за Португалия и Словения са между 20 и 30 евро, а за Словакия е 5 евро.

За фундаментални научни изследвания са отделени над 9.5 милиона лева през 2018 г. Според предварителното разпределение /тъй като все още има незавършени проекти/, над 1 340 000 лв. са заделени за изследвания в областта на биологическите науки; 670 000 лв. – за математически науки и информатика; над 851 хил. лв. за медицински науки; над 1 627 143 – за технически науки; близо 1.1 млн. лв. за физически науки, и близо милион лева – за химически науки. Най-малко финансиране получават изследванията в областта на науките за земята – малко над 478 хил. лв.

Бюджетът на Фонда се разпределя по проекти, за които са кандидатствали БАН /около 7 млн. лв./, и висши училища /4.3 млн. лв./.

Екипът на Фонда за научни изследвания се състои от 12 души. /БГНЕС