Дългосрочната мисия на „Лев Инс” е да образова обществото и да повишава застрахователната култура

Дългосрочната мисия на „Лев Инс” е да образова обществото и да повишава застрахователната култура.
Предлагаме оптималната комбинация от продукти, която минимизира рисковете от кибер атаки.
Това заяви в интервю Павел Димитров, изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс” АД.

  1. Г-н Димитров, „Лев Инс” отчете брутен премиен приход за първото полугодие в размер на 251 млн. лева, което показва ръст от близо 25% спрямо същия период на миналата година. Как се постигат такива резултати?

Изключително сме удовлетворени от постигнатите резултати, които са значително по-високи от средните за пазара. Те затвърждават лидерската ни позиция и показват, че увеличаваме партньорската си мрежа в страната и на международните пазари. Освен това ни демонстрират, че клиентите, които ни се доверяват, са все повече, което значи, че продуктите, които разработваме и развиваме са правилните. Зад тези резултати стои политиката на компанията за иновативен и комплексен подход при обезпечаване на нуждите на нашите клиенти, както и политиката ни за контрол на риска във всеки аспект от активите на нашите бизнес и частни клиенти. Разбира се, основен фактор за постигане на лидерски позиции е нашият екип и тясното взаимодействие между всички звена в компанията, които от своя страна работят в синхрон за повишаване на клиентската удовлетвореност.

Резултатите към 30 юни показват запазване на тенденцията за балансиране на застрахователния ни портфейл и увеличаване на дела на доброволното застраховане както в страната, така и в чужбина. В авто каско отчитаме ръст от над 30%, а в застраховането на отговорности имаме близо 300% повишение. Природните бедствия, които засегнаха много територии и човешки съдби от началото на годината, намериха своето видимо отражение в повишаване на застрахователната култура в посока на имущественото застраховане. Отчитаме над 80% повишаване на сключените полици за имуществени щети и 38% прираст на полиците за пожар и природни бедствия в страната, а увеличението на дела на нашите партньори на външните пазари достига до над 173% спрямо същия период за 2022 г. Геополитическата ситуация повлия рекордно върху резултатите от обезпечаване на плавателните съдове с каско за България, които достигнаха прираст от над 407 %.

  1. Поставихте си и амбициозната цел до края на годината да достигнете и преминете границата от половин милиард лева брутен премиен приход. Как смятате да го постигнете?

С оглед на тенденцията на ръст на показателите от 2022 г. и тези, които отчетохме за първите шест месеца на 2023 г., тази цел изглежда колкото амбициозна, толкова и постижима. Искам да отбележа, че тази граница никога не е била достигана от застрахователно дружество на територията на Република България. Нашият екип вярва, че „Лев Инс” ще запише името си в историята като първата компания, която ще достигне брутен премиен приход от половин милиард лева.

Диверсификацията на портфейла на ЗК „Лев Инс” АД в посока доброволното застраховане, както и стабилният растеж във всички направления, доказва нашата универсалност, възможността ни да предоставяме добавена стойност с цялостни решения и умението на компанията да обгрижи напълно своите клиенти.

Нашият стремеж към постоянни иновации, които дори изпреварват промените в средата, развитието на технологиите и потребителските нужди, са обезпечени от широка партньорска мрежа с международно ноу-хау. А в съвременния свят, както компаниите, така и крайните клиенти се чувстват сигурни, когато знаят, че могат да разчитат на експертна помощ. В същото време наша дългосрочна мисия е да образоваме обществото и да повишаваме неговата застрахователна култура, защото изповядваме философията, че превенцията има ключово значение.

  1. Само преди дни се срещнахте и с вашите партньори от чужбина. Какви са тенденциите на застрахователния пазар там? В каква посока вървят те?

Компанията отбеляза своята 27-годишнина с първия международен форум, на който присъстваха колеги от цялата страна, но също така и нашите партньори от Италия, Румъния, Полша, Гърция, Хърватска и Испания. На събитието отчетохме успешното реализиране на нашите услуги на международните пазари и високата степен на клиентска удовлетвореност от съчетанието на методи за превенцията на риска, както за бизнеса и институциите, така и за крайните клиенти. Политиката на ЗК „Лев Инс” АД и на нашата надеждна партньорска мрежа е да обезпечава сигурността на всички активи – от недвижимото имущество, през професионалните отговорности и киберсигурност, до спокойствието в свободното време. Този холистичен подход гарантира на нашите клиенти, че могат да намаляват рисковете в личния и професионалния си живот в динамично променящата се среда.

Успешното развитие на партньорската мрежа на ЗК „Лев Инс” АД с ръст по всички бизнес направления ни дава увереност да разширяваме териториалния обхват на дейността си и една от целите, които си поставяме в краткосрочен и средносрочен план, е още по-мащабно разрастване в цяла Европа. Една от крачките ни в тази посока е стъпването на немския пазар през настоящата 2023 г.

  1. Едно от основните направления, в които „Лев Инс” се фокусира през последните години, е киберсигурността и киберзастраховката. Проучване от последните дни обаче показа, че мнозинството българи (64%) се чувстват неосведомени по въпросите за киберсигурността. Готови ли сме за такъв тип продукт?

Едно от основните направления, които „Лев Инс” развива вече 4 години като приоритетно, е киберсигурността. Компанията разработва различни услуги в това направление, както за бизнес клиенти, така и за физически лица. Заедно с нашите партньори ние затваряме цикъла като предлагаме обучения, превенция и защита от кибер атаки, както и обезщетяване в случай на пробив чрез киберзастраховки. Належащата нужда от този тип цялостни решения, които биха обезпечили нуждите на юридическите лица, институциите и крайните потребители, бяха потвърдени от оповестеното в сряда социологическо проучване на „Тренд”. То категорично потвърждава, че като лидер на българския пазар, правилно сме идентифицирали нуждите, следваме правилната посока за повишаване на дигиталната култура на обществото и предлагаме оптималната комбинация от продукти, която минимизира рисковете от кибер атаки.

Пример за дългосрочната ни политика в тази посока е социалната кампания „Пази детето в интернет”, която осъществяваме от края на 2021 г. с подкрепата на публично-частните ни партньорства. В рамките на този период достигнахме до над 130 000 деца, родители и преподаватели в цялата страна, привлякохме множество институции, които припознаха каузата ни и се ангажираха с подкрепа към нея. Преди две седмици приключи лятното турне на инициативата в област Пловдив, в рамките на което експертът и директор „Информационни технологии и киберсигурност” на „Лев Инс” Явор Колев се срещна с деца и родители в 9 града. Радваме се на активното участие и подкрепа от Община Пловдив, РУО – Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, местната власт, както и на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия”. Общите ни усилия са насочени именно към повишаване на информираността относно кибер заплахите, фокусирането на вниманието върху нуждата от обществен дебат и обучения, начините за превенция, за които проучването показва, че българите са готови.

Според данните на изследването на „Тренд”, с което се запознах подробно, 53% от анкетираните биха отделили време и усилия, за да подобрят осведомеността си по темата киберсигурност като най-висок процент от тях са хора с личен месечен доход над 1000 лв., основно в активна, трудоспособна възраст. В същото време 48% от българите смятат, че родителите носят в най-голяма степен отговорност за сигурността на децата в киберпространството. И двата извода потвърждават посоката, която сме възприели във втория етап на кампанията „Пази детето в интернет”.

  1. От ГДБОП изнесоха данни, че български фирми губят милиони заради киберпрестъпления. Подценявана ли е този тип защита у нас?

Все повече компании и институции у нас започват да инвестират в сигурността на своята информационна инфраструктура и чувствителни данни, защото осъзнават факта, че въпросът е не дали ще станат обект на кибер атака, а кога. Освен европейското и националното законодателството, които уреждат защитата на личните данни, компаниите и институциите подлежат на сериозни санкции и по много други директиви, които касаят националната сигурност. Пример в тази посока е обезпечаването на сигурността на критичната инфраструктура, която може, при евентуален пробив, да доведе до огромни социални и икономически кризи.

Трябва да подчертая, че не случайно партньорската мрежа на ЗК „Лев Инс” АД предлага 360-градусова киберзащита, включваща 3 етапа - обучение, техническо обезпечаване и застраховка. Важно е всички мениджъри на компании да си дадат сметка, че най-ценният актив в 21 век е информацията и нейната защита. Дори да са минали penetration тестове, дори да имат техническо обезпечаване, е необходимо само един служител да отвори един имейл със зловреден линк, за да даде достъп на черните хакери до цялата мрежа на компанията. Основно слабо звено при повечето пробиви е именно човешкият фактор, а ние всекидневно ставаме свидетели на зловредни атаки в цял свят.

Именно затова нашите партньори от CyberOne изградиха собствен Security Operation Center, с който могат да предложат проактивно наблюдение и защита. Експертният екип е на световно ниво и постоянно имплементира последните новости, стриктно спазвайки международните стандарти в бранша. От друга страна, колегите от Cyber 360 Academy се радват на все по-голям интерес към техните специализирани обучения насочени към деца, родители, служители и мениджъри. Това показват и данните на проучването на „Тренд” - най-много време и усилия за подобряване на своята осведоменост и образованост по темата киберсигурност биха инвестирали хората в активна, трудоспособна възраст, висшистите, наетите специалисти и хората от бизнеса, свободните професии и мениджърите, както и хората с високи доходи от столицата и големите областни градове. „Лев Инс”, от своя страна, предлага кибер застраховки, насочени към частните клиенти, малките и средни предприятия, както и към големите корпорации. С този си подход се стремим да изградим екосистема, която да подпомогне повишаването на нивото на киберсигурност в България и в страните от ЕС. /БГНЕС