Д-р Славита Джамбазова: Доброволчеството е цивилизационен белег

Доброволчеството е хуманизъм в действие, то не само подпомага хората в нужда, но съдейства за икономическия просперитет.

Доброволецът е човек, който работи в полза на уязвими хора или каузи безвъзмездно, без да очаква никакви финансови или материални облаги. Водеща е добрата воля. Той го прави по собствено желание и воля. Тогава неговата дейност е най-ефективна и е възможно да се помогне най-много на хората, които имат нужда от тази помощ или каузите, за които се работи. Доброволецът помага днес в една изключително сложна среда – свидетели сме на това колко много хора страдат, колко много хора се разболяват или са депресирани, колко много имат нужда от помощ.

Пандемията от коронавирус не е единственият фактор в живота на хората. Продължават да действат и другите негативни фактори. Проблеми за по-бедните хора, за изолираните, за възрастните, които нямат подкрепа, за многодетните семейства, които нямат достатъчно средства, за да ги изхранват и много други. Те имат изключителна нужда от подкрепа. В същото време идва и коронавирусът. Той превръща една част от тези хора в заложници в собствената им къща. Всичко това налага доброволците да помагат, за да се смекчи този негативен натиск.

Българският червен кръст е връстник на Третата българска държава, една от първите обществени организации основани в страната ни след Освобождението. През различните години броят на доброволците е различен. БЧК има около 18 хиляди доброволци. Те трябва да бъдат подготвени, мотивирани и осигурени, така че когато се наложи да работят като една стройна армия.

Сега в условията на пандемия нещата стават още по-сложни. Младите хора до 18 години трябва да бъдат опазени. Същото се отнася и за възрастните хора, които попадат в рисковите групи. Хората в трудоспособна възраст трябва да работят, да се грижат за децата си, които в момента се обучават дистанционно и са извън класните стаи, както и за своите родители. В този момент БЧК, въпреки всичко, има доброволци и това е един изключителен успех. 3800 души са се включили, което изобщо не е малка цифра. Освен тях много млади работещи хора се включиха спонтанно. Те помагат като се включват краткосрочно за определена кауза. Например, при раздаването на хранителни пакети.

Подкрепата за възрастните и самотни хора с храни е една от най-важните хуманитарни дейности на БЧК в този момент на годината. Тази програма обхваща 470 хиляди души. В момента сме достигнали до 200 хиляди души, на които сме оказали подкрепа. Пакетът включва 24 кг основни хранителни продукти. Заради коронавируса Министерският съвет даде допълнителни ресурси, за да бъдат подкрепени онези страдащи възрастни хора, които не са включени в тази програма. След като получихме ресурса подкрепихме допълнително 25 хиляди домакинства или около 100 хиляди души.

На база на глобалния апел Американската агенция за международно развитие също предостави ресурси, с които бяха закупени 30 хиляди хигиенни пакети. Те са изключително важни в този момент, защото има много ценни предпазни средства. Те бяха раздавани едновременно с пакетите по министерското постановление и допълниха общите нужди на хората. По този проект влязоха известно количество пакети и в ромските общности. Там се говореше за здравна просвета и дезинфекция.

Още в началото след обявяването на пандемичната обстановка през март БЧК обяви национална благотворителна набирателна кампания. Събрани бяха около 900 хиляди лева и около 1,5 милиона лева ресурси, които са под формата на различни натурални средства и храни. Те бяха използвани за подкрепа на държавните и общински болнични заведения. По тяхна поръчка и молба бяха закупени животоспасяващи апарати, консумативи и предпазни средства. Беше направено изключително много, за да се подкрепи българското здравеопазване, защото очевидно в този екстремен момент то имаше нужда от човешка подкрепа от цялото общество. Дарителските кампании са важни, защото те са изразител на общата воля и насоченост там, където е важно да се случат. Голям ресурс беше насочен и за подкрепа на лекарите и другия медицински персонал. БЧК отвори своя собствен бедствен резерв и предостави на болници и общини легла, спално бельо, които бяха ценни и нужни за тях, за да се отслаби натиска върху определени структури.

Сред всичките ни доброволци над 48% са млади хора. Това дава възможност поколенията да работят заедно и да обменят опит. Младите са запознати с дигиталните методи, имат нетрадиционни средства за работа. Един от тях е създаването на национален чат. Той дава възможност на професионалните доброволци – психолози и други работници да оказват психосоциална подкрепа, като го правят безплатно и конфиденциално. Така нуждаещите се могат да се обадят, да споделят собствените си тревоги, да получат ценна консултация и насока. Чатът работеше много часове по време на карантината. Сега заради увеличаването на броя на заразените отново е възобновен.

Подпомогнахме и бежанците, за които разкрихме горещи линии на 6 езика, за да могат и те да бъдат предпазени.

Специално звено е Планинската спасителна служба, която е много добре обучена и със страхотна дисциплина. Няма други в планината, които да дадат такава подкрепа. За миналата година те са спасили 2700 души. Разполагаме и с Водноспасителна служба, която е много силна в различните водоеми край морето. Там са спасени към 3700 души.

Доброволците, които работят при бедствия и аварии, са също специализирани. Разполагаме с 28 доброволни екипа за работа при бедствия и аварии, които са много добре оборудване и застраховани. Те са разположени основно в областите. Младите са изградили 21 младежки аварийни екипи. Те демонстрират оказване на първа помощ и са сред най-подготвените в цялата организация. БЧК е лидер по обучението за оказване на първа помощ.

Младите доброволци са страхотни посланици на идеята за оказване на помощ. Те подготвят други млади хора да виждат нещата като хуманисти. Когато нашата младеж като цяла генерация получава тази подкрепа, се надяваме по някакъв начин това да е много сериозен принос за промяна на обществените нагласи.

Доброволците оказват помощ, докато вършат много други неща. По тази причина е важно да уважаваме тяхната възможност да доброволстват. Правиш го веднъж и започваш да изпитваш удоволствие, че помагаш на хората. Това е един от начините, с който БЧК привлича и подкрепя доброволчеството.

Страните със силно доброволческо участие подпомагат своите икономики. Доброволците съдействат за икономическия растеж. Има държави по света, където до 4% от БВП се формира на базата на доброволческо участие. Хората работят безвъзмездно, това изисква много подкрепа. Една от политиките на БЧК е да подкрепя доброволчеството, защото тя разширява кръгозора на хората, прави света по-толерантен, увеличава се подкрепата за нуждаещите се хора. Това е философията, която следваме. /БГНЕС

----------------------

Д-р Славита Джамбазова, заместник-генерален директор на БЧК. Анализът е направен специално за БГНЕС.