Здравната комисия: Министърът да отмени решението си за освобождаване директора на „Пирогов”

Лично на мен не ми е връчван одитният доклад от болница "Пирогов". Копие на одитния доклад е получено с писмо на 29 ноември в Комисията по здравеопазване към НС. Монетизирания доклад не ми е връчен официално от МЗ, доклада не е коментиран от звеното за вътрешен одит на МЗ с мен в ролята ми на изпълнителен директор.


Това заяви изпълнителният директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД д-р Валентин Димитров по време на изслушването си в здравната комисия към НС, предаде репортер на БГНЕС.

"Това е одитен доклад, в който се търсят закононарушения и неспазване на процедурите с цел санкция. По закон този доклад трябва да бъде представен и обсъден; от моя страна и от страна на екипа на "Пирогов" да бъде представено възражение, което да бъде изпратено на МЗ, и след като това нещо е извършено, това наше възражение става част от одитния доклад, а след това този доклад трябва да попадне в Агенцията за държавен финансов контрол, Сметната палата, а не в НС", добави Димитров.

Той коментира, че цифрите, които са съобщени в одитния доклад, сами по себе си са верни. "Цифрите са извадени от финансовите отчети, които са публично достояние. За всички тези цифри се вкарва инсинуацията, че 31 млн. лв. са загуби на "Пирогов" благодарение на моето управление и управлението на този екип. Това са загуби натрупани в период от 23 години. За период от 12 години са 14 млн. лв., а след това мога да ви ги кажа по години. Приписват ми се 6,5 млн. лв. загуба за моето управление. Постъпвам на работа като изпълнителен директор на болницата на 27 юни 2022 г. Тези 6,5 млн. лв. са цялата загуба за 2022 г. Тенденцията, която е по счетоводните баланси, е, че за тримесечие на 2023 г., когато се очаква да има резултат от предприетите от мен действия, има - 308 хил. лв. печалба за първото тримесечие, за шестмесечието - 989 хил. лв., а за деветмесечието - 1 млн. лв. счетоводна печалба", допълни д-р Димитров.

Министърът на здравеопазването Христо Хинков коментира, че одитният доклад "стъпва на изискванията по Закона за обществените поръчки" и, по думите му, са открити нарушения при обществени поръчки на болницата. "В този доклад никъде няма становище, че Законът за обществените поръчки е спазен", обясни Хинков и допълни, че предстоят външни проверки, които трябва да дадат отговор дали Димитров е направил нарушения, или министърът е допуснал грешка.

Иванка Динева от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" обясни, че за периода на управление на Димитров е имало 62 проверки - от тях 60 по жалби, 1 - в областта на структурата и управлението на болницата, и една по повод медийни публикации. "В 52 от проверките не са установени административни нарушения, а по 10 от тях са установени 11 административни нарушения", поясни тя.

"По отношение на финансовото състояние на Пирогов - има сключен договор с Търговска банка в размер на 34 млн. лв. с 24 месеца гратисен период. Този кредит занулява всички предишни задължения към различи кредитори. Изплащането на този кредит в рамките на гратисния период е в месечен размер на 51 хил. лв., а след изтичане на този гратисен период, дружеството трябва да погасява главница в размер на 251 хил. лв. месечно. Дружеството е застрашено от финансови проблеми. Държавата се ангажира с това да се повиши капитала на дружеството", добави здравният министър.

От своя страна, директорът на болницата д-р Димитров обясни, че кредит във всяка една стопанска дейност е финансов инструмент, който не се отразява на печалната на едно дружество. "Кредитът, който изтеглих, беше за три неща, а преди да го изтегля, съм написал поредица от писма до МЗ. Кредитът е изтеглен при с 0,5% такса на годишна база, или болницата плаща 1,8% лихва. Явно финансите не са силна страна на МЗ. Заварих просрочени задължения в размер на 17 452 000 лв. към различни доставчици, с 12% лихвен процент. Заварих 4 други кредити с лихвени проценти между 3-5%. Този кредит се изтегли и беше рефинансирана цялата система на кредитиране на болницата, което не променяше задлъжнялостта", допълни Димитров, и подчерта, че е "постижение да си извоюваш 2 години гратисен период от банка".

"Когато трябваше да плащам за просрочените задължения, които бяха натрупани, заработката на "Пирогов" беше 5 275 000 лв., а в момента е 10 000 000 лв.", допълни лекарят. "Пред вас се изваждат едни цифри, и аз познавам болницата до болка. Много спокоен съм за бъдещето, ако болницата продължи да се управлява така. Г-н министър, продължавате да вменявате, че съм лъжец. Защо?", запита той. "Никога не съм принадлежал към политическа партия. Не мога да коментирам дали уволнението ми е политическо или не. Ако има политически мотиви, не ги знам", допълни директорът на болницата.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов подчерта, че Съветът на директорите е органът на управление, а не еднолично изпълнителният директор на лечебното заведение. По предложение на проф. Ангелов Комисията прие проекторешение, с което призовава министъра на здравеопазването да отмени освобождаването на Димитров до произнасянето на всички компетентни органи.

10 депутати гласуваха "за", 3 против и 4 "въздържали се". /БГНЕС