"Държавен вестник" обнародва Закона за хазарта

В днешния брой на "Държавен вестник" е обнародван Законът за хазарта. С промените в него се въвежда почти пълна забрана на рекламата на хазарт, както и таван за надценката на хляба.

БГНЕС припомня, че между двете четения на Закона за хазарта в парламента бяха изпратени над 20 негативни становища по промените, касаещи ограниченията на рекламата. Вече хазартни игри не могат да се рекламират в медиите, близо до учебни заведения и върху сгради, като за нарушителите са предвидени глоби в размер до 30 хиляди лева.

В последния работен ден на депутатите преди ваканцията бе прието и предложението на ГЕРБ за налагане на 15% таван на надценките на три вида хляб ( бял, типов и "Добруджа") и удължаване действието на намалената ставка на ДДС за хляба - 9%, до 31 декември 2024 г. Това бе прието през преходните и заключителните разпоредби на Закона за хазарта, с които парламентът промени и Закона за Данък върху добавената стойност. /БГНЕС