ДАЗД с незабавни действия по случай за блудство с деца в училище

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова разпореди спешна проверка в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол. Поводът за незабавните действия на ДАЗД са публикации в медиите с обвинение за блудство с непълнолетни момичета от възпитател в гимназията.

В разговорите с ученичките от 6. и 7. клас, съобщили за сексуалния тормоз в училището, се присъединяват още две момичета – от 7. и 5. клас. Те информират за непристойно поведение към тях както от страна на възпитателя, така и от страна на неговия брат – учител в същата образователна институция. От него едно момиче е получило неприлични съобщения в социалните мрежи със сексуално съдържание. Срещу възпитателя от СУ „Св. Климент Охридски“ е издадена заповед за временното му отстраняване от работа до изясняване на случая, а другият брат е в отпуск по болест, поради което не са предприети действия спрямо него.

„Насилието над деца е най-скрито в обществото и често остава невидимо за околните, защото децата се притесняват да споделят за него. Извършихме анонимно анкетно проучване в четири класа, сред общо 39 деца. Резултатите от него показват, че учениците не разпознават различните видове насилие, а само половината от тях познават сексуалното насилие като форма.“, сподели председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

От проверката на ДАЗД са установени и редица пропуски, които нарушават правото на детето на закрила от насилие и правото му на закрила от прилагани методи на възпитание, които уронват достойнството му. Агенцията ще връчи 17 акта за установени административни нарушения на ръководството и служителите в училището. Те са за не сезиране на органите за закрила на детето и не предприемане на действия за случаите с момичетата-жертви на блудствените действия, които са деца в риск и се нуждаят от закрила.

„Децата са най-невинната и крехка част от нас, затова трябва да сме непримирими към насилието над деца и да не го допускаме! За отстраняване на установените нарушения в училището, на директора ще се връчи задължително предписание със срок за изпълнение, което ще проследим.“, допълва д-р Лилова

По случая от ДАЗД са проведени срещи с кмета на Община Сухиндол г-н Чернев, с началника на РПУ Павликени г-н Тодоров и с началника на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени – г-жа Даниела Атанасова.

За всички жалби от родителите на петте момичета, ръководството на училището е уведомило Регионалното управление на образованието и кмета на общината. Междувременно кметът е сезирал полицията, а полицията е уведомила отдела за закрила на детето на местно ниво. Полицията и социалните работници са предприели незабавни действия по случаите, а с момичетата се провеждат разговори от специалисти в двете ведомства и работата по тези случаи продължава. /БГНЕС