ДАЗД се е самосезирала преди месец по случая на непридружено дете от сирийски произход, задържано в Русе

Държавната агенция за закрила на детето се самосезирала, още преди месец, във връзка с публикация в интернет сайт относно задържането в арест на деца бежанци. Информацията е за непридружено дете от сирийски произход, което е задържано в ареста в гр. Русе за срок, по-дълъг от нормативно регламентирания, заедно с пълнолетни криминални лица при крайно неподходящи условия за живот.

Веднага от страна на ДАЗД са уведомени и е изискана информация от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Русе, Областна дирекция на МВР – Русе, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Велико Търново и Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе. От постъпилата към този момент информация в ДАЗД става ясно, че конкретното сирийско дете без придружител към днешна дата е настанено в бежански център в столицата.

„За мен като председател на ДАЗД е много тревожно, че дете, което търси спасение, подкрепа и шанс за оцеляване в страната ни, може да се сблъска със ситуации, които допълнително да го объркат изплашат и поставят в риск. Голяма част от тези деца, които влизат в България са непридружени и отделени от семействата си. Те са преживели достатъчно – наложило се е бързо да пораснат и да забравят какво е детство, какво е да си с мама и тате. Затова ние сме длъжни да им осигурим защитена и спокойна среда. Ниe от Държавната агенция за закрила на детето сме непримирими към такива сигнали, реагираме своевременно и търсим най-добрите решения за тези деца“, заяви д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

По повод децата бежанци пребивали и пребиваващи в ареста в гр. Русе още на 26.07.2022 г. експерти от Държавната агенция за закрила на детето взеха участие в междуинституционална среща по тази тема заедно с представители на Омбудсмана на Р България, дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, БЧК – Русе, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, както и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, като към дата 26.07.2022г. две от децата са настанени в Спешен прием към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе.

По време на срещата е споделено всичко, което компетентните институции предприемат за конкретния случай на детето, повод за сигнала, като и за всеки случаи на непридружени деца бежанци, установени на територията на гр. Русе. Заключението на всички в края на срещата, е че има необходимост от обучения на всички специалисти, работещи с тази целева група деца, за да могат да посрещат адекватно техните нужди и потребности. Друг наболял проблем, който е очертан е липсата на преводачи, за да се осигури възможност на служителите на МВР, социалните работници, и на работещите в социалните услуги за пълноценно контактуване с децата. /БГНЕС