ДАЗД се самосезира по случая с насилие между деца пред търговски център в столицата

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира по повод разпространени кадри показващи агресия между деца пред търговски център в гр. София. Актът на насилие е заснет с мобилни устройства, записите от които се разпространяват в социалните мрежи, съобщиха от Агенцията.

ДАЗД отново апелира към всички представители на медиите за изключително внимание и чувствителност при отразяване на случаи с деца. Обръщаме внимание, че подлагането на повторна виктимизация е също толкова болезнена и опасна за дете, жертва на насилие, колкото и самия акт на агресия.

От страна на Държавната агенция за закрила на детето е изпратено искане до 04 РУ – СДВР за съдействие и предоставяне на информация за непълнолетните лица, взели участие в акта на насилие и за предприетите действия по случая. Информацията ще бъде предоставена и на компетентната дирекция „Социално подпомагане“, за да се извърши социално проучване и при необходимост предприемане на мерки за закрила спрямо децата.

Държавната агенция за закрила на детето проследява случая, като експертите са в готовност по всяко време да окажат подкрепа, както на децата и семействата им, така и на професионалистите, ангажирани със случая./БГНЕС