Декларация на Г-20: „Не“ на войната в Украйна и ядрените заплахи, страх за световната икономика

Участниците в срещата на върха на Групата на двадесетте (Г-20) в Бали одобриха декларация за резултатите от събитието. Документът съдържа повече от 50 точки.

По-специално, повечето страни от Г-20, както се отбелязва в документа, "категорично осъждат войната в Украйна", но сред тях има и "други мнения за ситуацията“. Освен това в доклада се посочва, че конфликтът в Украйна е "изострил съществуващите проблеми на световната икономика".

„The Economic Times“ съобщи, че Индия е изиграла ключова роля при определянето на компромисния език на декларацията. Ню Делхи също така се е опитал да измести установения от Запада фокус върху конфликта в Украйна към глобалните икономически и финансови проблеми.

Ето кои са основните тези в документа.

Икономически проблеми

"Г-20 отбелязва проблемите с наличието на енергия и подчертава значението на съобразяването на цената на предлагането ѝ с търсенето. Участниците в срещата на върха се ангажират да се борят с енергийната бедност в световен мащаб и да осигурят стабилност на енергийните пазари. Посочено е, че е важно "да се ускори и гарантира преходът към чиста, устойчива, справедлива, достъпна и приобщаваща енергия".

Страните от Г-20 отбелязват, че проблемите в световната икономика, макар и съществуващи, са се задълбочили от кризата в Украйна. Тя "ограничава растежа, увеличава инфлацията, нарушава веригите за доставки, увеличава енергийната и продоволствената несигурност и рисковете от финансова стабилност".

Отделно се посочва, че редица държави са изразили и "други мнения и различни оценки на ситуацията и санкциите". В декларацията се подчертава необходимостта хуманитарните дейности да бъдат извадени от обхвата на санкциите.

Същевременно централните банкери от Г-20 са твърдо решени да постигнат ценова стабилност.

Страните от Г-20 подчертават значението на зърнената сделка и се застъпват за продължаване на нейното прилагане от "всички заинтересовани страни".

Те също така подкрепят отворената, прозрачна и недискриминационна търговия със селскостопански стоки и се противопоставят на налагането на забрани и ограничения върху износа на храни и торове, които не отговарят на стандартите на Световната търговска организация.

Те възнамеряват да предприемат спешни действия за предотвратяване на глада чрез "подобряване на веригата за доставка на храни и ускоряване на прехода към устойчиво селско стопанство. Държавите от Г-20 очакват от ФАО и Световната банка резултатите от работата по глобалната продоволствена сигурност.

Страните от Г-20 възнамеряват също така да подкрепят въвеждането на иновативни методи и технологии в селското стопанство.

Конфликти и перспективи за ядрена война

В декларацията се посочва, че повечето страни от Г-20 осъждат военните действия в Украйна, тъй като те "причиняват огромно човешко страдание и изострят съществуващите проблеми в световната икономика". Но в същото време има и "други гледни точки за ситуацията", се отбелязва.

Настоящата епоха, призовават страните от Г-20 в заключителния документ, не трябва да се превръща в епоха на война. Употребата или заплахата за употреба на ядрени оръжия е неприемливо. Всички участници в срещата на върха защитават принципите, залегнали в Устава на ООН, и подчертават значението на дипломацията и диалога.

Срещу тероризма и корупцията

Участниците в срещата на върха потвърдиха ангажимента си за нулева толерантност към корупцията, като продължават да "укрепват и изпълняват ангажиментите и задълженията си по отношение на усилията за борба с корупцията, включително чрез правно обвързващи инструменти".

Лидерите също така призоваха за засилване на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. /БГНЕС