Депутатите гласуват промени при концесиите и атмосферния въздух

Народно събрание тази седмица ще започне редовното си заседание с прекратяване пълномощията на народния представител Валентин Николов, който подаде оставка, предаде репортер на БГНЕС.

В програмата на депутатите предстои решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Предстои второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, второ гласуване на промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите.

Депутатите ще подложат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Предстои да бъде разгледан и Проект на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и Проект на решение за приемане на програмата и за определяне числеността на въоръжените сили. /БГНЕС