Депутатите обсъждат ветото върху Закона за устройство на територията и НПК

В програмата на Народното събрание тази седмица предстои депутатите да обсъдят Закона за устройство на територията, чиито промени бяха върнати за ново обсъждане от президента Радев, предаде репортер на БГНЕС.

Предстои и ново обсъждане на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, също върнат за ново обсъждане от президента.

Депутатите ще подложат на второ гласуване промените в Закона за филмовата индустрия, Закона за адвокатурата, Закона за енергийната ефективност. Ще бъде разгледан и Законопроект за индустриалните паркове.

Като точка първа за четвъртък е предвидено второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, второ гласуване на промените в Закона за управление на отпадъците, както и второ гласуване на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В петък е предвидено първо гласуване на Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите. Точка втора е Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2021 г.). Предстои и първо гласуване на промените в Закона за пътищата. Парламентарният контрол е в петък след приключване на законодателната част на заседанието. /БГНЕС