Депутатите приеха механизма за разследване на главния прокурор

С 210 гласа “за” депутатите приеха механизма за разследване на главния прокурор, предаде репортер на БГНЕС.


ГЕРБ предложи мнозинство от 13 гласа за назначаване и освобождаване на главния прокурор, но минимум 17 гласа за председателите на ВКС и на ВАС и за прекратяване на мандата на изборен член на ВСС. Т.е. за съдийските председатели да остане сегашното мнозинство, без “двойното мнозинство", предлагано от Министерството на правосъдието (при 13 гласа).

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от МС, се цели регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници, съществуването на възможност наказателен съдия от Върховния касационен съд с ранг на върхове съдия да ръководи разследване срещу главния прокурор или негов заместник, когато има основание за това, да се намалят необходимите гласове във ВСС за сваляне от власт на главния прокурор от 17 на 13 гласа, както и да се въведе съдебен контрол при отказ за образуване на досъдебно производство.

В парламента приеха още и предложението на ГЕРБ. В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон НС и органите на съдебната власт да започнат процедура по нов избор на членове на ВСС. А в 14-дневен срок от влизането в сила на закона Наказателната колегия на ВКС одобрява списъка със съдии, които могат да разследват главния прокурор. /БГНЕС