Депутатите разглеждат ветото върху текстове от Закона за подземните богатства

Президентското вето върху текстове от Закона за подземните богатства ще разглеждат депутатите от Комисията по енергетика на 1 септември, предаде репортер на БГНЕС.

Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства на 30 юли. Според президента промените могат да доведат до неблагоприятни за държавата обстоятелства.

„Разширените права на концесионера за дейности извън очертанията на находището и за намеса в околната среда и ландшафта създават риск за живота и здравето на хората. Освен това не са представени мотиви за причините, които налагат приемането на тези изменения. Допускането на възможността срокът на концесията да бъде удължаван по искане на концесионера не е обществено оправдано и не предотвратява злоупотреба с монополно положение. Законът трябва да гарантира еднакви условия за всички, без да създава неоправдани предимства. А основната грижа трябва да бъде насочена към отговорното използване на държавното имущество, с мисъл за идните поколения”, коментира Радев в деня, в който наложи вето. /БГНЕС