Депутатите решават дали да се създаде комисия за “Турски поток”

Депутатите решават дали да се създаде временна комисия за пътната карта на турски поток, предаде репортер на БГНЕС.


Предложението бе внесено от страна на “Продължаваме промяната-Демократична България”, които предлагат да се създаде временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно изчезналата "Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на България", както и всички факти и обстоятелства относно реализацията на проекта "Турски поток" на територията на Република България.

Народните представители ще дебатират и относно Проект на решение за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната, внесен от Николай Нанков, Деница Николова и Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

На първо гласуване ще бъдат подложени и два Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, единият внесен от Димитър Найденов от ДБ, а другият от МС.

Освен това през пленарната седмица на първо четене ще се разглеждат: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Росен Костурков и група народни представители от ПП-ДБ, както и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от групата на “Възраждане”.

На второ четене се очаква да бъде гласуван един законопроект и това е този за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, внесен от МС.

Освен това депутатите ще разглеждат Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, както и ще приемат няколко годишни доклади: Годишни доклади за дейността на Българската академия на науките за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., както и Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2022 г. /БГНЕС