Депутатите решиха: Събирачите на диви гъби и плодове ще плащат по 30 лв. данък на месец

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от МС, предаде репортер на БГНЕС.


Депутатите приеха да се въведе алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, в размер на 30 лв. за всеки месец, през който се извършва дейността. Данъкът за бране на гъби и горски плодове, включително и трюфели, с изключение на лечебните растения, ще засегне близо 30 000 регистрирани в дейността.

Депутатите не приеха гражданският и трудовия договор да се приравнят.

Освен това не се прие да се въведе данъчно облекчение, чрез което физическите лица да могат да приспадат от общата си годишна данъчна основа 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискални или системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите./БГНЕС