Деца рисуват държава на реда и законността в изложба във ВСС

Изложба с ученически творби „В страната на справедливостта“ бе открита във Висшия съдебен съвет. С нея се отбелязва деветата година от реализирането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява по споразумение с Министерството на образованието и науката, съобщиха от Съвета.

Гости на събитието бяха д-р Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева - началник на Регионалното управление на образованието – София-град, Пенка Братанова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил, Капка Милева – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, и Ралица Първанова – прокурор в Софийска районна прокуратура. Те бяха посрещнати от г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова, Калина Чапкънова и Евгени Иванов – членове на ВСС.

„Вече девет учебни години магистрати от съдилищата и прокуратурите в цялата страна влизат в класните стаи и запознават учениците със съдебната власт в Република България, формират тяхната правна грамотност и култура, възпитават ги в уважение към закона и държавността. Да ангажираш вниманието на децата и да видиш как се развиват. Това е приносът на тази Програма към тях, защото във всяка от представените рисунки много ярко личат темата и мислите на учениците, обърна се към присъстващите г-н Магдалинчев. Той подчерта изключително активната и безкористна работа на магистратите по Образователната програма на ВСС и МОН, в резултат на което „децата рисуват държавата на реда, на закона и справедливостта“.

„Ценното на тази Програма е, че има много силна междуинституционална връзка, която се проектира във всяко училище, което иска да работи по нея“, посочи д-р Гайдарова. Тя подчерта общата роля на преподавателите и на магистратите, с институционалност и експертиза да подкрепят учениците, за да знаят как да се борят за справедливост, и изтъкна значението на подобни изложби като обратната връзка за темите, с които са били запознати младите хора.

„Картините от изложбата представят гледната точка на учениците за правото“, потвърди съдия Братанова, която разказа как са създадени творбите и даде информация за работата на Окръжен съд – Кюстендил по Образователната програма.

В проведената след официалното откриване на изложбата среща бяха обсъдени конкретни идеи за развитието на съвместната инициатива на ВСС и МОН. Д-р Гайдарова направи предложения за създаване на дигитална изложба с разнообразно ученическо творчество, в която да се включат всички участници в Програмата от страната. Обсъдено бе провеждане на анкета сред учениците в края на учебната година, с която да се проучи с какво ги е обогатил лекционният курс и какво очакват още. Г-н Магдалинчев посочи значението на партньорството на МОН при определяне на нови теми и начина на провеждане на мероприятията по Програмата, за да се отговори на интереса на подрастващите./БГНЕС