Димитър Чобанов: Мерките за подпомагане няма да свалят цените

Покачването на цените ще създаде натиск върху бюджета и пазара на труда. Връщането на разходите на част от бизнеса, които той е направил заради скъпата електроенергия, няма да върне цените надолу. Трябва да бъдат отпускани конкретни помощи, които са свързани с покачването на конкретни разходи. Предприемането на мерки за постоянно подпомагане е неприемливо.

Това заяви в интервю за БГНЕС икономистът Димитър Чобанов, изследовател в Института по икономиката и политики към УНСС.

Пандемия, скъпи енергоносители и висока инфлация

Промяната в цените и тяхната трудна предвидимост е нещо, което е свързано с повишаване на общата несигурност и общият риск в икономиката.
„За хората, особено с фиксирани доходи, това което е ясно е, че тяхната покупателна способност може да намалее. Това, което се случваше в началото на годината е, че растежът на пенсиите и на заплатите в бюджетния сектор, както и на икономиката като цяло, изпреварваше и то в немалка степен темпа на инфлация, но тези процеси на увеличаване на държавните разходи, на по-високи пенсии, на по-високи заплати, допринесоха за това инфлацията да бъде по-висока и ще продължават да допринасят за това“, отбеляза Чобанов.
Той прогнозира, че хората, виждайки значителното покачване на цените, по-голямо от това, с което сме свикнали през последните години, ще реагират. Това вече ще създаде натиск и върху бюджета, и върху пазара на труда. Заплатите да започнат да се повишават, за да компенсират очакваното повишение на цените и вече това, което се случва.
„Тази ситуация няма да бъде добра нито за работодателите, нито за работниците, тъй като техните интереси по някакъв начин ще трябва да се срещнат, а не е ясно, особено при тези нараснали цени на енергийните източници, дали работодателите биха могли да си позволят изобщо да поддържат някаква дейност и на най-големите производства, което, разбира се може да създаде натиск върху пазара на труда. В момента виждаме, че имаме един доста нисък процент на безработица, но заетостта не е започнала толкова ясно да се възстановява от събитията от миналата година, пък и част от тях продължават и в момента, свързани със затварянето на икономиката, заради противоепидемичните мерки. Това може да създаде и не малко социално напрежение“, изразява своите опасения Чобанов.

Мерките за подпомагане

Предлаганото връщане на разходите на част от бизнеса, които той е направил за скъпото електричество, няма да върне цените обратно.
„Те вече са се повишили и ще продължат да се повишават. Осигурява се един ресурс за част от бизнесите за сметка на всички данъкоплатци. Да, те са част от най-големите данъкоплатци и имат принос в големите държавни приходи, но за обикновения потребител какво би означавало да се вземат пари от него и да се дадат на производителя на каквито и да са потребителски стоки, при положение, че тези цени са високи и продължават да растат. Дори да получават пари, производителите няма да спрат да повишават цените, защото щом потребителите са склонни да купуват при тези цени, това е сигнал за производителя, че може да продължи да продава на тях“, заяви Димитър Чобанов.
Според него от тази гледна точка предприемането на мерки за постоянно подпомагане не е приемливо.
„Социално уязвимите групи трябва да бъдат подпомогнати допълнително, ако има нужда от това. Конкретни помощи, които са свързани с покачването на конкретни разходи. Може би някакъв тип ваучери за електроенергия или отопление. За най-бедната част от населението подобни неща и сега ги има. Размерът на тези помощи трябва да бъде достатъчен, за да покрие съответните разходи“, каза икономистът.
За настоящата ситуация въздействат множество фактори, които са извън българската икономика. Ние като една малка и отворена икономика, трудно можем да направим нещо, което да противодейства на една тенденция, която се отнася за целия ЕС.

Трудно възстановяване, още по-трудно догонване

Прогнозите на повечето официални институции, сред които министерството на финансите, показват, че през 2021 г. България няма да възстанови напълно спада от 2020 г.
Димитър Чобанов обърна внимание на факта, че повечето от прогнозите за висок икономически растеж на страната ни не отчитат последното развитие, свързано с галопиращите цени на енергийните източници.
„Използването на малко по-актуалните данни ще промени прогнозите за растеж в негативна посока. Надявам се, разбира се, това да не окаже чак толкова силно влияние“, каза изследователят от Института по икономиката и политики към УНСС.
Дали настоящият икономически растеж е достатъчен, за да може България да се опита да догони част от страните в ЕС, анализаторът каза следното:
„За съжаление, най-прекият пример за България е Румъния, тъй като двете държави заедно бяха приети през 2007 година в ЕС, а това което виждаме след това приемане е, че българската икономика се отдалечава от румънската, тоест румънците не само ни изпревариха, но и се отдалечават от нас. Те всъщност могат да се посочат като сравнително добър пример за развитие през последните години. Българската икономика, за съжаление расте, но не с толкова бързи темпове, които да позволят тази така желана конвергенция“.
Реалната покупателна способност е един от показателите за конвергенцията, които Европейската комисия следи неофициално. Те са част от критериите за номинална конвергенция, но са неща, които влияят дългосрочно на българската икономика много силно.
„В това отношение ние се намираме все още на 55% от средното за ЕС ниво, тоест това, което българите със своите доходи могат да си купят е около 55 % от средното за Европейския съюз. Неофициално границата, която по принцип се приема за достатъчно добра, за да може една държава да разчита да се присъедини към т.нар. „клуб на богатите”, е около 70 %. Все още сме доста далеч от нея. Темпът на растеж на България за момента не изглежда достатъчно висок , за да можем бързо да се доближим към тези желани 70 %”, подчерта Чобанов. /БГНЕС