Димитър Чобанов: Централната банка трябва да е независима от управляващото мнозинство

„Това, което не можахме да видим в конкретната процедура е един кандидат, който да е консенсусен за всички партии. Трябваше да се търси подкрепа и от опозиционните партии, защото тук става въпрос за една от най-важните институции в България. Това е институцията, която е отговорна за контрол върху платежните системи, банковия контрол, стабилността на цените“, каза в интервю за БГНЕС финансистът Димитър Чобанов във връзка с предстоящия избор за управител на БНБ.

„Тук не става въпрос за обикновен конкурс. Самата длъжност е политическа. Това е едно политическо решение, но то трябва да бъде поето със съответната отговорност, защото централната банка трябва да бъде независима от управляващото мнозинство. Имаме много примери по света, които показват, че резултатите от една недостатъчно независима централна банка са насочени към нестабилност в икономиката, висока инфлация, намаляване на инвестиционната активност“, посочи Чобанов. Централната банка трябва да гледа нещата по-дългосрочно, да има капацитет, да предвижда какво се случва с локалната икономика, както и да реагира изпреварващо, за да не се допускат шокове, които биха ударили икономиката по негативен начин“, твърди специалистът.

Управлението на централната банка не става само от един човек, а от управителен съвет.

„Централната банка се управлява от управителен съвет. Личността на управителя е важна, но не по-малко важна е личността на останалите хора в управителния съвет. Сега заедно с избор на управител ще бъдат избрани и още двама души, които да станат част от оперативния съвет и то тези, които са в оперативното управление“, каза Чобанов.

Законът за БНБ е ясен и ограничава възможностите за злоупотреба с власт.

„Законът за БНБ и законът, който урежда банковите регулации са написани ясно и регламентират какви са правомощията на управителя на БНБ и управителния съвет. Няма съществени рискове за злоупотреба с власт. Важно при една такава ситуация е да се разграничи имиджът, който има институцията, съответно по какъв начин е организирана работата в нея и какво е текущото ръководство в банката. Това, което видяхме в миналото е, че самата институция има добър имидж заради валутния борд, но при упражняването на банков надзор бяха допуснати сериозни грешки“, добави още той. /БГНЕС