Директорът на ПИБ: Кризата не е структурна и много бързо България ще успее да излезе от нея

Инвеститорите заплатиха вчера своите акции и новите акционери в ПИБ - това са ББР с 18,35%, фондация Valea със 7,77% - семейна фондация на Карел Комарек от Чехия, огромен инвеститор в Централна Европа с разнопосочни интереси. Те разглеждат тази инвестиция като портфейлна. Неговите интереси са в бизнеси в САЩ и Европа, той е съпредседател на Комитета по изкуства към Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ във Вашингтон. Това заяви пред Нова телевизия Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на ПИБ.

За нас е гордост, че той е избрал ПИБ за своята портфейлна инвестиция. Важно е да подчертая, че ПИБ посрещаше всички нормативни изисквания и преди това увеличение. Това увеличение се направи вследствие на една препоръка на ЕЦБ за формиране на допълнителен капиталов буфер. Сега параметрите на банката се променят, като след увеличението на капитала, капиталовата адекватност на ПИБ ще бъде малко над 22,5% в сравнение с малко над 19,5% към края на март 2020 г., добави Бакалов и се похвали, че резултатите на банката винаги са бил чудесни досега. За сравнение 2017, 2018, 2019 г. банката постигна печалба съответно 189, 244, 274 млн. лева печалба. Както виждате банка в отлична форма, добави още Бакалов. Когато една компания публична листва на борсата само 15% от своите акции, борсовата цена не е водеща в определението на нейната цена, особено за сделки, когато се купуват големи пакети акции. Много по-важен параметър е балансовата стойност и счетоводната цена на акцията, която към края на март 2020 г. е 8,87 лв., отбеляза Бакалов. Има и други фактори, които участват в определянето на цената и в крайна сметка цената от 5 лева беше определена вследствие вземането предвид на всички тези фактори и беше част от проспекта, който банката внесе в КФН и тази цена беше потвърдена от комисията, подчерта Бакалов. Това, което искам да кажа е, че банката като публично дружество има ангажимент и към съществуващите миноритарни акционери, които са над 1300, да даде достатъчно висока цена така че да запази техния интерес максимално добре и техните дялове, които притежават да не бъдат разединени. Същевременно с това банката има ангажимент да определи такава цена, че да направи емисията успешна. Мисля, че при положение, че една цена е успяла да бъде реализирана през пазара с над 30% от външен инвеститор. прави цената пазарна, уточни Бакалов. Ръководството на ПИБ винаги е подкрепяло усилията на правителството за присъединяване към банковия съюз и ERM II. Моите очаквания са, че кредитирането в страната ще продължи, макар и малко по-предпазливо предвид необичайната обстановка, в която се намираме всички, банките включително. Въпреки това, моето очакване за развитието на икономиката е, че тя бързо ще се възстанови, тъй като считам, че тази криза не е структурна и много бързо България ще успее да излезе от нея, каза още Бакалов. /БГНЕС