Допълнителен брой бюлетини са пренасочени за избирателни секции в Гърция