Джордж Фридман: От COVID-19 рецесия към COVID-19 депресия