Джордж Кремлис: ВСУ "Черноризец Храбър" е първият в Европа, който разработи магистърска програма по кръгова икономика

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" удостои Джордж Кремлис - почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда" на Европейската комисия, с почетното звание Доктор Хонорис Кауза на ВСУ "Черноризец Храбър". Отличието бе присъдено за ангажираността, личната подкрепа и участието му в развитието на иновативния образователен проект – магистърската програма „Кръгова икономика", както и за значителния му принос за създаване на среда, стимулираща ценностите на устойчивото развитие и прилагането на модела на кръговата икономика.

Специален гост на събитието бе кметът на Варна Благомир Коцев, който направи първата си публична изява като градоначалник именно във Варненския свободен университет.

Получен бе поздравителен адрес от президента на Република България Румен Радев, в който се казва: "Високата ангажираност и експертните познания на г-н Кремлис имат ключов принос за създаването на новаторската магистърска програма "Кръгова икономика" и нейното утвърждаване след студентите Ви. Убеден съм, че с подкрепата на г-н Кремлис, Варненският свободен университет ще продължава да формира водещи кадри, посветени на устойчивото развитие на България и приобщаването ни към европейския идеал за екологосъобразна икономика".

Варненският свободен университет е първият в Европа, който разработи и въведе магистърска програма по кръгова икономика, каза по време на приветствието си Джордж Кремлис. По думите му тя си остава най-всеобхватната и би трябвало да се предлага и на английски език, за да бъдат привличани не само български, но и чуждестранни студенти. Магистърската програма „Кръгова икономика" на ВСУ „Черноризец Храбър" се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда" на Европейската комисия. В нея приключиха обучението си два випуска студенти, които разработиха и представиха реални проекти за реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика. В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма "Кръгова икономика".

Прилагането на кръговата икономика ще даде тласък на технологиите, което пък ще доведе и до създаването на нови "зелени" работни места, допълни още Джордж Кремлис. Според него моделът на кръговата икономика може да съхрани природата и ресурсите, особено като се има предвид, че ресурсите се изчерпват, а климатът се променя. Тя ще даде възможност на човечеството да намали отпечатъка си върху околната среда, посочи Кремлис. Той говори за модели, които ще са базирани на устойчива икономика, устойчиви градове, устойчиви домакинства.

Благомир Коцев, кмет на Варна, приветства академичното ръководство, студентите и гостите. "За мен е особено важно първото публично събитие, в което участвам като кмет, да бъде свързано с образованието. Науката и образованието са свобода и хуманизъм. И в работата ми като кмет те ще са специален приоритет. Поздравявам г-н Джордж Кремлис за титлата Доктор Хонорис Кауза, с която днес бе удостоен от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Още един приятел на Варна и човек на духа, когото печелим", каза Коцев.

Гости на събитието бяха още кметът на Община Девня Свилен Шитов, заместник областните управители на Област с административен център Варна - Антоанета Петрова и Огнян Рачев, представители на висши училища и научни институти, председатели и членове на браншови настоятелства към професионалните направления, представители на бизнеса, членове на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър".

Джордж Кремлис е "Доктор хонорис кауза" на ВСУ "Черноризец Храбър". В продължение на 30 години той е директор на Генералната дирекция "Околна среда" на ЕК, а към момента е неин почетен председател. Член е на Борда на Европейската организация за публично право и председателства нейния Институт за климата и кръговата икономика. Член е и на екологичния и социален консултативен съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие, като в момента е председател на Бюрото на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Автор е на голям брой публикации на английски, френски и гръцки език за политиката и правото на ЕС. От няколко дни Джордж Кремлис е и посланик на Европейската организация по публично право за България./БГНЕС