ЕК: Косово работи по реформи, но е все още далеч от ЕС

Правителството на Косово работи по амбициозната си програма за реформи за ЕС.


Продължаващата липса на междупартийно сътрудничество и разногласията в рамките на мнозинството обаче се оказаха предизвикателство за реформите. Освен това членовете на Сръбската листа в Народното събрание бойкотираха дейността му. Въпреки това през отчетния период бяха постигнати важни законодателни резултати, включително изборна реформа, констатира доклада на ЕК за Косово.

Като цяло Косово продължи да участва в подпомагания от ЕС диалог за нормализиране на отношенията със Сърбия, но трябва да демонстрира по-сериозен ангажимент, да положи повече усилия и да направи компромиси, за да продължи процеса на нормализиране на отношенията със Сръбската република.

От Косово и Сърбия се очаква да се ангажират по-конструктивно, за да дадат възможност за започване на преговори по цялостното споразумение за правно обвързващо нормализиране на отношенията, и да проявят гъвкавост, за да постигнат бърз и конкретен напредък.

Ситуацията в северната част на Косово беше засегната от няколко кризи с различна интензивност по редица въпроси, като насилственото нападение срещу косовската полиция на 24 септември 2023 г. представляваше най-сериозната ескалация през последните години. В рамките на това нападение бяха открити огромни количества оръжия и боеприпаси. ЕС очаква извършителите да бъдат задържани и бързо изправени пред съда, а Сърбия да окаже пълно съдействие и да предприеме всички необходими стъпки в това отношение.

След оттеглянето на косовските сърби от косовските институции бяха организирани частични местни избори в четири общини в северната част на Косово. Много ниската избирателна активност (3,47 % от гласоподавателите), последвана от бойкота на косовската сръбска общност, показа, че тези избори не предлагат дългосрочно политическо решение за тези общини.

Що се отнася до реформата на публичната администрация, миналогодишните препоръки не бяха изпълнени в достатъчна степен. Народното събрание одобри по бързата процедура ново законодателство за държавните служители и заплатите.

Косово все още е на ранен етап в развитието на добре функционираща съдебна система. Остава необходимостта от укрепване на съществуващите инструменти за гарантиране на интегритета, отчетността, независимостта и ефективността на съдебната система.

Косово се намира между ранен етап и известно ниво на подготовка в борбата с корупцията. Има минимален напредък и корупцията продължава да буди безпокойство.

Същото важи и за организираната престъпност.

Косово продължи да бъде активен участник в борбата с тероризма, както и в борбата с насилствения екстремизъм и неговото предотвратяване.

Правната рамка като цяло гарантира защитата на човешките и основните права в съответствие с европейските стандарти. Въпреки че капацитетът за наблюдение на изпълнението на политиките и законодателството се е подобрил, са необходими допълнителни усилия за ефективно прилагане на основните права.

Косово разполага с добре установена правна рамка за защита на правата на общностите, които не са членове на мнозинството.

Косово има напредък по отношение на свободата на словото. Липсата на свобода на изразяване в северната част на Косово е особено обезпокоителна.

Що се отнася до добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, Косово продължи да участва в повечето регионални форуми.

Като цяло Косово поддържа добри отношения с Албания, Черна гора и Северна Македония. Няма промяна в официалните отношения на Косово с Босна и Херцеговина, тъй като страната не признава независимостта на Косово. Грузия, Молдова и Украйна нямат официални отношения с Косово, тъй като не признават независимостта на страната.

Косово постигна напредък във външните отношения изпълнението на плана за действие за общия регионален пазар, по-специално чрез ратифициране на трите споразумения от Берлинския процес за свободно движение и взаимно признаване на квалификациите.

Като цяло Косово трябва да подобри административния си капацитет и координацията във всички сектори, за да постигне ефективно прилагане на достиженията на правото на ЕС. /БГНЕС

Категории: