ЕК: ВМРО-ДПМНЕ активно блокира парламента на РСМ

„Работата на парламента беше помрачена от политическа поляризация, която се задълбочи още повече, забавяйки приемането на много закони за реформи и важни назначения“, това заяви ЕК в доклада си за Северна Македония.


Продължаващата поляризация между управляващите партии и опозицията попречи на Парламента да функционира правилно. Основната опозиционна партия ВМРО-ДПМНЕ активно блокира парламентарната работа, което представляваше значителна пречка за напредъка на законодателната дейност на парламента законодателната програма. Въпреки това тя участваше в някои дебати по важни въпроси, въпреки че се въздържа при гласуването, например по ратификацията на Споразумението за статута на Frontex.

„Процесът на преговори за присъединяване към ЕС изисква широк консенсус на основните политически партии. Всички партии трябва да започнат да участват в конструктивен и приобщаващ политически дебат, за да укрепят ролята на парламента“, допълва ЕК.

Работна група, натоварена с подготовката на конституционни изменения, е създадена в април 2023 г. Тя е съставена от 23 представители на различни политически партии, включително четирима депутати и експерти. Опозиционните партии, включително ВМРО-ДПМНЕ и Левица, не излъчиха свои представители. Работната група единодушно одобри и представи на правителството през май 2023 г. проект на инициатива с предложения за изменения. На 18 юли правителството прие инициативата за конституционни промени, която беше внесена в парламента. Проектът предвижда включването на още шест общности в преамбюла и в два члена на Конституцията, а именно: българския народ, хърватския народ, черногорския народ, словенския народ, еврейския народ и египетския народ. На 18 август се проведе пленарно заседание относно приемането на инициативата за изменение на Конституцията, но то беше отложена, тъй като не беше осигурено необходимото мнозинство от две трети от гласовете.

Скопие е продължило с усилията за укрепване на демокрацията, въпреки предизвикателната обстановка с върховенството на закона. Въпреки това, няма постигнат напредък за справяне и прилагане на неизпълнените препоръки от Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ и Венецианската комисия.

„Както многократно се споменава в предишни доклади, изборното законодателство трябва да бъде цялостно преразгледано, за да се отстранят несъответствията по навременен, всеобхватен и прозрачен начин.“

Европейската комисия не забелязала напредък в съдебната система. Противоречивото уволнение на председателя на съдебния съвет породи опасения за неправомерно политическо влияние. Приемането на нова стратегия за съдебна реформа, насочена към подобряване на работата на институциите, изостава от графика.

РСМ е на последните места в Европа по превенция и борба с корупцията.

„Корупцията продължава да е широко разпространена в много области и представлява проблем, който буди безпокойство“, констатира ЕК.

Забелязват се и забавянията в съдебните процеси по дела за корупция по високите етажи на властта.

Отделно от това има напредък в борбата с организираната престъпност и контратероризма.

Защитата на основните права на човека се доближила до нивата от ЕС. Помощта за жертвите на насилие, основано на пола, все още не отговаря на стандартите, определени от Истанбулската конвенция. Има дискриминация спрямо хората с увреждания.

Има напредък в свободата на медиите като общият контекст е благоприятен за свободата на медиите и дава възможност за критично медийно отразяване. Измененият Наказателен кодекс и Законът за гражданската отговорност за клевета повишиха общото ниво на правна защита на журналистите. Въпреки това все още има голям брой сплашвания на журналисти.

По отношение на регионалното сътрудничество страната поддържа добри отношения с другите страни от процеса на разширяване и продължава да участва в регионални инициативи. Съществуващите двустранни споразумения трябва да се изпълняват добросъвестно от всички страни, включително Преспанското споразумение между Северна Македония и Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България. /БГНЕС