ЕС предлага нов орган за борба с прането на пари

Европейският съюз ще предложи създаването на нова агенция за борба с прането на пари и нови правила за прозрачност при прехвърляне на криптоактиви. Според документи на ЕС, по този начин блокът възнамерява да отговори на призивите за по-строги действия в борбата с мръсните пари, пише „Катимерини”.

Европа е подложена на натиск да засили прилагането на правилата за борба с прането на пари, след като няколко държави започнаха разследване на Danske Bank за подозрителни транзакции на стойност над 200 милиарда евро, преминали през малкия й естонски клон между 2007 и 2015 г.

Тъй като липсва общоевропейски орган за борба с прането на пари, Брюксел разчита на националните регулатори да прилагат своите правила, но те не винаги си сътрудничат пълноценно.

„Прането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност остават значителни проблеми, които трябва да бъдат решени на ниво Европейски съюз“, пише в документите, цитирани от агенция Ройтерс.

Европейската комисия предлага създаването на нов орган за борба с прането на пари - Anti-Money Laundering Authority (AMLA), който ще се превърне в „централен елемент“ на интегрирана система за надзор, съставена също от национални органи, се казва в документите.

„Чрез пряк надзор и вземане на решения по отношение на някои от най-рисковите субекти, имащи отношение към трансграничния финансов сектор, Органът ще допринесе пряко за предотвратяване на случаи на пране на пари / финансиране на тероризъм в ЕС“, пише още в документите.

Danske Bank

В същото време ще координира националните надзорни органи и ще им помага да повишат ефективността си при прилагането на единния правилник и да осигурят еднородни и висококачествени стандарти за надзор, подходи и методологии за оценка на риска.

Правилата на AML ще бъдат пряко обвързващи за държавите-членки, за да спрат престъпниците да се възползват от различията между националните регулатори, се казва в документите.

Допълнително предложение ще въведе нови изисквания на ниво ЕС за доставчиците на услуги за криптоактиви, за събиране и предоставяне на достъпни данни относно създателите и бенефициентите на трансфери на такива активи.

В момента прехвърлянето на виртуални активи е извън обхвата на правилата на ЕС за финансови услуги.

„Липсата на такива правила подлага притежателите на криптоактиви на риск от пране на пари и финансиране на тероризъм, тъй като незаконните средства може да постъпят чрез прехвърляне на криптоактиви“, се казва в документите.

Свен Гиголд, член на германската Зелена партия в Европейския парламент, заяви, че ЕК е съставила” силен пакет срещу прането на пари”. Европарламентът и държавите от ЕС ще имат последната дума за предложените правила.

„С единни стандарти и по-централизиран надзор, ЕК въвежда важни подобрения, за да даде възможност за последователни действия срещу финансовите престъпления“, каза Гиголд. Междувременно ЕС трябва да предприеме правни действия срещу държави от ЕС, които не прилагат по правилния начин правилата на AML, смята той. /БГНЕС